Скрит геноцид

От хуманна гледна точка, всички хора имат право на пълноценен и дълъг живот, но знаем че на практика сме далеч от този идеал. На Запад, а и в Близкия изток има определени кръгове и сили, които ръководени от вредни расистки теории (еврейската книга “Талмуд”) се считат за “богоизбрани” и с право да потискат и унищожават другите народи. Някои лидери на тази престъпна международна масонска клика са решили още през 90-те години на миналия век да съкратят земното население наполовина! За целта се използват най-различни средства за скрит геноцид – ваксини, смъртоносни биологични оръжия (СПИН, атипична пневмония и др.), вещества предизвикващи стерилитет и у двата пола и унищожаващи имунната система, генно модифицирани растения и храни, отровни химикали, психогенератори разрушаващи нервната система, електромагнитни вълни, тектонични оръжия (изкуствени земетресения, цунами и др.), както и непрекъснати локални войни в райони на геополитически интерес. Тези хора искат да използват науката за контрол и унищожение, а не за удължаване на живота. За това трябва да сме особено внимателни относно някои научни открития, изследвания и новости, които се предлагат на широката публика и не са предназначени за “богоизбрания елит”!!!…..

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.