Здравейте, Колеги от спец. “Приложна математика”!

Както ви обещах, слагам тук линк към страницата, където и вие можете да се вживеете в ролята на датския математик Пит Хайн (Piet Hein) и да си изчертаете свръхелипса по ваш вкус. За площада му Сергелс Торг (Sergels Torg) в столицата на Швеция Стоклохм можете да прочетете повече тук.

Суперформулата се явява едно обобщение на свърхелипсата. С нейна помощ можете да се изчертаете богато разнообразие от красиви форми, някои от които се срещат в природата. Начертайте вашата любима форма тук.

Повече за математиката, криеща се зад тези форми, можете да научите от статията на автора на суперформулата – Johan Gielis, A generic geometric transformation that unifies a wide range of natural and abstract shapes, American Journal of Botany 90(3), 2003 (изтеглете статията в PDF-формат от тук).

Това е моята любима суперформа. Напомня ми на звезда, която се взривява като свръхнова.
sn