Филологически четения за студенти и докторанти, Благоевград, 2012

Югозападен университет “Неофит Рилски”

Филологически факултет

ПОКАНА

За участие в Националните филологически четения за студенти и докторанти, Благоевград, 2012

 Уважаеми колеги,

В чест на празника на светите равноапостолни братя Св. Св.  Кирил и Методий – 11 май,  Филологическият факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” организира  за пета поредна година национални научни филологически четения за студенти и докторанти.

Докладите си участниците представят в две секции – литературоведска и езиковедска. Специално жури, в състава на което участват изтъкнати учени от водещите наши хуманитарни висши училища, отличава и награждава най-добрите. На участниците, чиито доклади са отличени с първа, втора или трета награда, се присъжда парична премия.

Наградените доклади се публикуват в специално издание.

Екипът, който всяка година организира тези четения, доц. д-р Антони Стоилов, проф. д-р Магдалена Костова – Панайотова, докт. Павел Филипов приема заявки за участие до 30 април 2012 на адреси:

ant100@abv.bg

magipkp@mail.bg

 

This entry was posted in Конференции. Bookmark the permalink.