НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

          По случай 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” катедрата по българска литература и теория на литературата – сектор „Методика на обучението по български език и литература”, организира национална конференция с международно участие на тема:

Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи”.

   Конференцията ще се състои в рамките на Юбилейните Паисиеви четения – 3 и 4.11.2011 година.

          Каним Ви да участвате с научно съобщение, тематично-съдържателно обвързано с посочената глобална тема. Препоръчителният обем е: до 10 страници.

Планира се конференцията да работи по следните тематични направления:

  • Обучението по български език и българска литература в средното и висшето  училище – състояние и  възможности
  • Учебниците и учебните програми по български език и литература – визия, съдържание, перспективи
  • Личностно ориентиран образователно-възпитателен процес по български език и литература
  • Измерването и оценяването при обучението по български език и литература
  • Социологически, социално-психологически и културно-антропологическите аспекти  на обучението по български език и българска литература
  • Културологичният подход в обучението по български език и българска литература
  • Образователният процес по български език и литература в информационното общество          

          Заявка за участие следва да се направи до 1.09.2011г., като за целта се изпрати резюме и ключови думи (на български и английски език), представящо основните съдържателни моменти в научния текст на адрес: metodika2011@abv.bg

Важно условие за приемане на заявките е резюметата задължително да бъдат адекватни на тематичния обхват на конференцията.

Такса правоучастие: 40 (четиридесет) лева.

             Допълнителна информация за участието в конференцията

Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците или на съответната  институция, която го изпраща.

***

Проектира се в рамките на всяка секция ще се открои изявата на водещи учители, като те са предизвестени, че могат да се включат в работата на конференцията с конструктивни предложения, представени в писмен вид.

***

По време на работата на конференцията ще бъде организирана презентация на учебно-методически издания, свързани с обучението по български език и литература. С тази цел авторите на нови книги да съобщят по-рано за желанието си да участват в презентацията.

***

Материалите на конференцията ще бъдат отпечатани в Научни трудове на Пловдивския университет или в специализирано издание.

***

Заявка за участие в конференцията

***

Учебно заведение, организация (пълно название)

Статус (преподавател, докторант)

Факултет

Тема на доклада

Кръг на научните интереси

Адрес за контакти

Телефон

E-mail (задължително)

Окончателният вариант на доклада трябва да бъде представен до 15.12.2011г. на електронния адрес на конференцията:metodika2011@abv.bg

Стандартът за оформяне на текстовете ще бъде раздаден на конференцията.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

в Национална конференция с международно участие на тема: „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи” 3.-4.11.2011

 хотел „Алафрангите”, ул. „Кирил Нектариев” №13, стария град, Пловдив

единична стая – 45 лв. (с включена закуска)

двойна стая – 60 лв. (с включена закуска).

 На посочените телефони за контакт и електронен адрес всеки участник сам трябва да  направи своята резервация в срок до 30.09.2011г.

032/26 95 95

032/62 09 83

www.alafrangite.eu

От организационния комитет

This entry was posted in Конференции. Bookmark the permalink.