Студентска конференция в НБУ

Клуб “Любословие” на Нов български университет

организира
Национална студентска литературнoисторическа конференция
на тема

“Българската литература от 1990 до наши дни: Теми, сюжети, език”

Конференцията ще се проведе на 13 май 2011 година в зала 407, І корпус на Нов български университет. В нея могат да участват студенти в бакалавърски и магистърски програми от всички университети на територията на България. В края на конференцията ще бъдат отличени трите най-добри текста, като те ще получат еднократни парични стипендии в размер: 1 награда – 200 лв., 2 награда – 100 лв., 3 награда – 50 лв.
Най-добрите текстове ще бъдат публикувани в сборник от конференцията.
Текстовете за участие изпращайте до 25 април 2011 година на електронни адреси:
koynarev@gmail.com
и elena39789@abv.bg
със subject: Конференция
Текстовете трябва да са до 10 страници (Word, 12 pt, Times New Roman, разредка
1,5)

This entry was posted in Конференции. Bookmark the permalink.