Дисциплини

 

Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война

Етнология на литературата

История и етнология на новата българска литература

Етнокултура и медии