Увод в литературната теория

Учебни програми:

Лекции

Семинарни занятия – Българска филология и Славянска филология

Семинарни занятия – Английска филология и Руска филология

Семинарни занятия – БЕАЕ, БЕНгрЕ, БЕТЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕИспЕ, БЕРЕ, БЕИ, Балканистика