Секретар на катедрата

Секретар на катедрата:

Димитринка Димитрова (в дългосрочен отпуск)

Калинка Вангелова

Каб. 250-А (Ректорат, ет. 2)

 

 

Служебен адрес:

4000 Пловдив, ул. Цар Асен № 24, ПУ “Паисий Хилендарски”, Филологически факултет, катедра “Българска литература и теория на литературата”, каб. 250-А

Служебен телефон: 032/ 261-292

Работно време:

Понеделник – Петък

8.30-12.30

13.30-17.00

Катедрен e-mail: poetics@uni-plovdiv.bg