Канелия Колева

КАНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

Редовен докторант  по Методика на обучението по литература към катедра “Българска литература и теория на литературата” в  ПУ “Паисий Хилендарски”. Тема на дисертацията “Аналогията и развитието на литературната култура на учениците в средното училище /с оглед поетиката на символизма/ – научен ръководител – доц. д-р Радослав Димитров Радев

Родена на 18 януари 1971 г. в град Пазарджик. През 1989 г. завършва ЕСПУ “Христо Смирненски” – град Септември, област Пазарджик. Една година учи Педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. През 1995 г. се дипломира по специалността “Българска филология”  в ПУ “Паисий Хилендарски” с дипломна работа на тема “Негацията в поезията на Николай Лилиев”. Също и с втора специалност ”Журналистика”. През 2001 г. завършва Право в УНС.

Работила е като учител по български език и литература в Гимназия с хуманитарен профил “Св. Св. Кирил и Методий”, в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и в СОУ “П. Кр. Яворов” в град Пловдив. Била е адвокат към Пловдивската адвокатска колегия, юридически съветник, сътрудник към пловдивските вестници “Марица”, “Позвънете”, строителното списание “Инсталации” към Националния инсталационен съюз. Работила е в Община Пловдив като главен експерт “Конкурси, търгове, концесии” и като главен юрисконсулт “Контрол по търговията и обществения ред”.

От 1997 – 2006 г. е хоноруван асистент по Методика на обучението по литература в  ПУ “Паисий Хилендарски”. На 01.03.2010 г. е зачислена като редовен докторант  по Методика на обучението по литература към катедра “Българска литература и теория на литературата” в  ПУ “Паисий Хилендарски”.

Води упражненя по МОЛ, хоспитиране, текуща педагогическа практика, изпити, преддипломна педагогическа практика по литература, участва в кандидатстудентските кампании по български език.

Научни интереси: литературна методика, литературознание, поезия.

Курс по копютърна грамотност, машинопис и бизнес администрация към Математическа гимназия – град Пловдив. Владее руски език, френски език  – добро ниво, и английски език – много добро ниво.

Първа награда за участие в университетска научна сесия по език и литература – 1994 г. – ПУ “Паисий Хилендарски”, трета награда от литературния конкурс на вестник “Повдивски университет”, участие в сборник “Поезията на един град” – по случай 40-годишнината от обявяването на Септември за град и 25-годишнината от създаването на община Септември. Номинации от националните поетични конкурси на радио “Веселина” – 2001, 2004 и 2005 г. Номинации от националния поетичен конкурс на община Шивачево – “Любов и вино”. Награда на публиката на Третия ежегоден конкурс “Блага вест – Ако бях ангел” на фондация “Покров Богородичен”. Участие със стихотворения в сборника “Стъпки 3” /стихове от български учени/, организиран от Съюза на учените в България по повод европейската нощ на учените – септември, 2010 г. Множество публикации и участия в централни и местни медии, както и литературни представяния.

Има две издадени стихосбирки – “Цветове” /1995 г./ и “Нежна сила” /1998 г./. Член на Съюза на независимите български писатели, на “Арт клуб” и Литратурен клуб “Младост” – град Пловдив.

Литературни и методически статии:

1. Епистоларна норма и някои епистоларни образци на кръга “Мисъл”- Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 32, кн. 1, 1994 – Филологии,

2. Текст – комуникация – Контрастът в Ботевата поема “На прощаване” – методическа разработка за урок – лиературно упражнение за VІІ клас – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 42, кн. 1, 2004 – Филология,

3. Иновационни технологии при формиране на позитивно мислене в учебно-възпитателната работа по литература – Сборник по повод 95 години училище “П. Кр. Яворов” – град Пловдив – 2005 г.

4. Негацията в творчеството на Николай Лилиев” – Дванадесета национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци “Думи срещу догми” – град Пловдив –  май, 2010 г.

5. Типология на символите в социални, междуетнически, психологически и междукултурни влияния – Символи, разкриващи атмосферата на отричане на плътта в поезията на Николай Лилиев –  Международната научна конференция на младите учени, организирана от Министерството на образованието и науката в Украйна, град Бердянск /Бердянски държавен педагогически университет/ – октомври, 2010 г.

6. Аналогията и метафората – Международната научна конференция  – “Паисиеви четения”, организирана от ПУ “П. Хилендарски”- ноември, 2010 г.

7. Играта и аналогията във Вазовия разказ ”Хаджи Ахил” – Национална научна конференция по случай 70-годишния юбилей на проф. дпн Мария Герджикова – “Игри, актьори, роли в класната стая и в живота” – април, 2011 г.

8. Методическо пътешествие – проявите на Лилиевата негация в титрологичен аспект – сборник в памет на гл. ас. Лилия Чеева – април, 2011 г.

9. Ролята на двойните аналоги в Явровото стихотворение “Невинност свята” – Тринадесета национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци  “Словото – митове и /без/крайности” – град Пловдив –  май, 2011 г.

10. Съчинение по аналогия – Международна научна конференция  – “Паисиеви четения”, организирана от ПУ “П. Хилендарски”- “Методика“ – ноември, 2011 г.