Местоположение на учебните зали в университета

Файл (в pdf формат) с местоположението на залите – zali

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ЗАЛИ
В ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

СГРАДА  1: РЕКТОРАТ – УЛ. “ЦАР АСЕН” 24
3 аудитория /сградата на кат.”Атомна физика”/ южен двор на ректората – ІІ етаж
4, 5 и 11 аудитории  партер
13 аудитория  УИЦ – северен двор
6 аудитория, 13 семинарна зала  І етаж
119 кабинет – Юридическа библиотека  І етаж
7, 8 и 10 аудитории, 20 семинарна зала  ІІ етаж
9  аудитория  ІІІ етаж
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 сем. зали, 19 комп. зала
езиков каб. 1 ,2 ,3
 ІІІ етаж
337 кабинет – Икономическа библиотека  ІІІ етаж
15, 16 семинарни зали  ІІ сглобяема постройка –южен двор
17, 18 семинарни зали  ІІІ сглобяема постройка –южен двор
35a  репетиционна зала  ІV сглобяема постройка –южен двор
21, 22, 23 и 24 семинарни зали  І сглобяема постройка –южен двор
Физически лаборатории
 ХИМИЧЕСКА СГРАДА – ЮЖЕН ДВОР НА РЕКТОРАТА
1 и 2 аудитории  партер
1, 2, 3 компютърни зали  ІІ етаж
12 аудитория  ІV етаж
25 и 26 семинарни зали  ІV етаж
Химически  лаборатории
Централна университетска библиотека  партер
СГРАДА 2
УЛ.”КОСТАКИ ПЕЕВ” 21/Намира се зад Ректората, посока Сточна гара/
16 аудитория, 27,28 семинарни зали  І етаж
17 аудитория, 29,30,31,32 семинарни зали  ІI етаж
Биологически лаборатории  III етаж
 18 аудитория, 33,34,35,36 семинарни зали   IV етаж
19 аудитория, 37,38,40,41 семинарни зали и 39 компютърна зала   V етаж
 СГРАДА 3: ТЕПЕТО – УЛ. “ТОДОР САМОДУМОВ” № 2
14 и 15 аудитории
1, 2, 3, 4, 5 и 6 семинарни зали
Семинарна зала по молекулярна биология
Биологически  лаборатории
СГРАДА  4  (НОВА СГРАДА) – БУЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 236
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
101 и 103  кабинети по изобразително изкуство  І етаж
104, 105, 106 и 116 семинарни зали  І етаж
1 и 2 аули  ІІ етаж
202 компютърна зала, 203 биолог. лаборатория  ІІ етаж
204, 205, 206 и 216 семинарни зали  ІІ етаж
301 Център за руски език и култура  ІІІ етаж
303, 304, 305, 306 и 316 семинарни зали  ІІІ етаж
401, 404, 405, 406 и 416 семинарни зали  ІV етаж
402 кабинет по немски език  ІV етаж
403 кабинет – Педагогическа библиотека  ІV етаж
503 кабинет – Библиотека по западни филологии и американистика  V етаж
504, 505, 506 и 516 семинарни зали  V етаж
 МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 236
122 аудитория  І етаж
231, 232, 233, 234, 235, 236, 225, 226, 227 и 237А семинарни зали  ІІ етаж
234 кабинет – Библиотека по математика и информатика  ІІ етаж
322, 323 и 324 аудитории  ІІІ етаж
331, 332, 333, 334,335 и 337А семинарни зали  ІІІ етаж
336 кабинет – Библиотека по гръцки език, култура и литература  ІІІ етаж
422, 423 и 424 аудитории  ІV етаж
431, 432 и 433 компютърни зали  ІV етаж
441, 434, 435 и 436 и 427А семинарни зали  ІV етаж
531, 532, 533, 534, 535, 536, 541, 546 и 547 компютърни зали  V етаж

 

Стадион “Академик”
Нова зала и аудитория  – обучение по физическо възпитание и спорт на всички специалности.

 

Линк към публикацията в официалния сайт на Филологическия факултет – http://slovo.uni-plovdiv.bg/?page_id=6705