Канон и литература

Оценки по дисциплината “Канон и литература”

 

Българска филология, 4 курс, редовно обучение, учебна 2011-2012

0201042 – Среден 3

0501047 – Среден 3

0703011001 – Добър 4

0703011046 – Добър 4

0703011077 – Среден 3

0803011001 – Добър 3.50

0803011002 – Отличен 6

0803011006 – Мн. добър 5

0803011008 – Мн. добър 4.50

0803011009 – Мн. добър 5

0803011011 – Отличен 6

0803011013 – Отличен 5.50

0803011014 – Отличен 6

0803011015 – Отличен 6

0803011017 – Отличен 6

0803011018 – Отличен 5,50

0803011020 – Мн. добър 5

0803011022 – Мн. добър 5

0803011025 – Добър 3.50

0803011027 – Среден 3

0803011028 – Добър 3.50

0803011032 – Мн. добър 5

0803011033 – Отличен 5.50

0803011034 – Добър 3.50

0803011035 – Добър 3.50

0803011044 – Добър 4

0803011053 – Добър 4

0803011057 – Отличен 5.50

0803011059 – Среден 3

0803011060 – Среден 3

0803011062 – Среден 3

0803011063 – Мн. добър 5

0803011066 – Добър 4

0803011071 – Среден 3

0803011072 – Мн. добър 4.50

0803011073 – Мн. добър 4.50

0803011074 – Добър 4

0803011079 – Добър 4

0803011080 – Добър 3.50

0803011087 – Среден 3

0803011088 – Добър 4

0803011093 – Добър 4

0803011095 – Среден 3

0803011098 – Мн. добър 5

0803011101 – Отличен 6

0803011102 – Отличен 6

0803011103 – Мн. добър 4,50

0803011105 – Среден 3

0803011108 – Добър 4

0803011112 – Добър 4

0803011121 – Добър 4

0803011136 – Среден 3

0903011084 – Добър 4

0903011098 – Среден 3

0903011116 – Добър 4

0903011118 – Среден 3

0903011119 – Среден 3

0903011120 – Среден 3

0903011124 – Мн. добър 5

0903011127 – Добър 4

0903011131 – Добър 4

0903011132 – Добър 3.50

0903011133 – Добър 4

0903011135 – Добър 3.50

0903011136 – Добър 4

1003011099 – Среден 3

1003011100 – Добър 4

1003011112 – Добър 4

1003011113 – Добър 4

1003011114 – Добър 4

1003011115 – Среден 3

1003011120 – Добър 4

1103011119 – Среден 3

1103011120 – Добър 4

1103011128 – Среден 3

1103011150 – Мн. добър 5

1103011171 – Среден 3

 

 

Българска филология, задочно обучение, 2011-2012

05.06.2012 (NB! Това са оценките на студентите, чиито писмени работи бяха останали при Д. Димитрова и които аз получих на 28. май 2012 г.)

0301530 – Добър 4

0703012010 – Отличен 5.50

0803012002 – Отличен 6

0803012009 – Мн. добър 5

0803012012 – Мн. добър 5

0803012014 – Мн. добър 5

0803012018 – Мн. добър 5

0803012027 – Среден 3

0803012038 – Мн. добър 5

0803012048 – Мн. добър 4.50

0903012043 – Добър 3.50

0903012064 – Добър 4

1003012044 – Мн. добър 5

1003012061 – Добър 4

1003012068 – Добър 3.50

22.05.2012

0603012018 – Среден 3

0703012007 – Среден 3

0803012001 – Мн. добър 5

0803012003 – Мн. добър 5

0803012008 – Среден 3

0803012015 – Среден 3

0803012017 – Среден 3

0803012026 – Среден 3

0803012033 – Среден 3

0803012044 – Мн. добър 5

0803012050 – Среден 3

0803012054 – Среден 3

0803012055 – Среден 3

0803012056 – Среден 3

0803012058 – Добър 4

0803012067 – Добър 4

0903012034 – Среден 3

0903012037 – Среден 3

0903012038 – Мн. добър 5

0903012039 – Среден 3

0903012041 – Среден 3

0903012042 – Среден 3

0903012066 – Среден 3

1003012045 – Добър 4

1003012060 – Мн. добър 5

1103012009 – Мн. добър 5

1103012047 – Мн. добър 5

1103012049 – Среден 3

1103012056 – Среден 3

1103012078 – Среден 3