Резултати от тестове

За студентите от специалност

БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕИЕ, БЕНГрЕ, БЕИ, IV курс

Крайни резултати от тестово изпитване по История на българската литература след Първата световна война (Доц. дфн Л. Липчева/Гл.ас. д-р Г. Кръстева):

Настоящият списък включва имената на студентите, чийто окончателен резултат от двукратното тестово изпитване дава възможност за явяване на първа изпитна дата – 10 юни, 2011 г. Оценката, посочена тук, е резултат от оценките на двата теста, положени през м. януари и м. май, 2011 г. Напомняме, че студентите, положили успешно тестовете с обща оценка минимум „Среден 3.00”, не полагат повече такива по време на изпитни сесии.

БЕАЕ:

 1. Павлина С. Александрова – 3.00
 2. Светослав А. Кръстев – 3.00
 3. Даниела Цонева Илиева – 3.00
 4. Цветелина Д. Запрянова – 5.00
 5. Евелина П. Лухова – 4.00
 6. Станислав Н. Кърджалийски – 3.00
 7. Христина М. Шидерова – 3.50
 8. Дарина Д. Жекова – 4.50

БЕНЕ:

 1. Мария Данчева Иванова – 3.50
 2. Иванка Д. Стефанова – 3.50
 3. Надежда С. Славчева – 3.50
 4. Радка М. Мишева – 3.00
 5. Мария В. Тучева – 3.50
 6. Петя Е. Кибритова – 3.00
 7. Петя Петрова Ангелова – 3.00
 8. Благородна С. Илиева – 3.50
 9. Нефизе Мюмюн Емин – 3.50
 10. Деница Миткова Ангелова – 3.00
 11. Евелина А. Павлова – 3.00

БЕФЕ:

 1. Росица С. Зенкова – 3.50
 2. Таня Панкова Кривчева – 4.00
 3. Леман Бахри Шакир – 4.50
 4. Гергина Й. Методиева – 3.50
 5. Милена И. Иванова – 4.00
 6. Ева К. Иванова – 3.50
 7. Катерина К. Панайотова – 4.00

БЕИЕ:

 1. Елена К. Генкова – 4.00
 2. Гинка Ст. Караджова – 3.50
 3. Даниела Н. Претъргова – 4.00
 4. Елена Д. Петрова – 4.00
 5. Марияна Д. Аврамова – 3.00
 6. Мария Т. Балабанова – 3.50

БЕНГрЕ:

 1. Лилия Щерионова Петрова – 3.50
 2. Денислава Г. Димитрова – 3.00
 3. Здравка З. Найденова – 3.50
 4. Деница Р. Манолова – 3.00
 5. Христиана И. Димитрова – 3.00
 6. Марияна А. Карталова – 4.00
 7. Иво Д. Джумеров – 3.00
 8. Наталия И. Статкова – 3.00
 9. Яна Вескова Стоянова – 4.00

БЕИ:

 1. Александра Д. Рашкова – 3.00
 2. Ренета Д. Жекова – 3.00
 3. Радина П. Йорданова – 3.00
 4. Мирослава В. Костова – 3.00
 5. Цветелина К. Краева – 3.50
 6. Силвия С. Билянова – 3.50
 7. Петя И. Стоянова – 3.50
 8. Катя Леонидова Иванова – 3.00
 9. Златка Кр. Балъкова – 3.50
 10. Исмигюл Джемал Али – 3.50
 11. Антоанета М. Алендарова – 3.00

Списък на студентите, чиито окончателен резултат от тестови изпитвания е по-нисък от „Среден 3.00” (вкл. и неположили тестове):

 1. Катерина Д. Юрукова – БЕАЕ
 2. Надина Д. Чолакова – БЕАЕ
 3. Ива К. Миленкова – БЕАЕ
 4. Ива М. Лазарова – БЕАЕ
 5. Велена В. Ранкова – БЕАЕ
 6. Снежанка Д. Димитрова – БЕАЕ
 7. Любомир Д. Радев – БЕАЕ
 8. Любов В. Бабалеева – БЕАЕ
 9. Елена З. Дюлева – БАЕА
 10. Илиян И. Иванов – БЕАЕ
 11. Георги Д. Влахов – БЕНЕ
 12. Мартина Н. Коева – БЕНЕ
 13. Мария Б. Беловска – БЕНЕ
 14. Виржиния Св. Маровска – БЕНЕ
 15. Боряна Р. Сърбенова – БЕФЕ
 16. Ива Иванова Кърджиева – БЕИЕ
 17. Славка С. Граданска – БЕИЕ
 18. Мина С. Колева – БЕНГрЕ
 19. Даниела Д. Танева – БЕНГрЕ
 20. Станка С. Тодорова – БЕНГрЕ
 21. Симеон Е. Димчев – БЕНГрЕ
 22. Любка Г. Дамянова – БЕИ
 23. Атанас П. Мандажиев – БЕИ
 24. Венета С. Димитрова – БЕИ
 25. Дарена П. Трошанова – БЕИ
 26. Ангелина В. Христоскова – БЕИ
 27. Дарина Игнатова Славова – БЕИ
 28. Никол Елиезер Калева – БЕИ
 29. Ирена Д. Рупова – БЕИ
 30. Юлияна А. Чолакова – БЕИ

Важно!

Студентите, чиито резултати от тестови изпитвания е по-нисък от „Среден 3.00”, не се явяват на първа изпитна дата (10 юни, 2011). Необходимо е да дойдат поне 40 минути преди обявеното начало на първия септемврийски изпит, за да положат отново поправителен тест. Резултатите от него ще бъдат известни преди началния час на изпита и от тях ще зависи явяването им. Този регламент важи и за тези студенти, които не са се явявали на двата теста по време на редовната сесия.

За консултации по повод резултатите и по въпроси, касаещи изпита – 31 май, 2011 г. (вторник) от 13.00 до 15.00 ч. в 250 кабинет – гл. ас. д-р Г. Кръстева.