Дати

Българска литература след Първата световна война (доц. д-р Владимир Янев/гл. ас. д-р Гергина Кръстева) за студентите от специалност Българска филология, 4 курс:

Редовна сесия18. юни 2012, 8.00 часа в 6 аудитория

 

Българска литература след Първата световна война (доц. д-р Владимир Янев/гл. ас. д-р Гергина Кръстева) за студентите от специалностите БЕАЕ, БЕФЕ, БЕНЕ, БЕИспЕ, БЕНгрЕ, БЕИ, 4 курс:

Редовна сесия: 30 юни 2012, 8.00 часа в 28 и 30 семинарна зала в сградата на ул. “Костаки Пеев”.