Дисциплини и програми

 

 

УВОД В ЛИТЕРАТУРНАТА ТЕОРИЯ

Лекции

Семинарни занятия за специалностите Английска филология и Руска филология

Семинарни занятия за специалностите Българска филология и Славянска филология

 

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

 


БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 


БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

 

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Конспект за изпита