Category Archives: KSK

2011

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Уважаеми кандидат-студенти, Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” обявява допълнителен прием във филологическите специалности за учебната 2015 – 2016 г.. За целта се организират изпити (решаване на писмени тестове) по следните езици: • български език; • английски език; • немски … Continue reading

Posted in General, KSK | Comments Off on ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Специалности, в които може да се кандидатства с резултат от Националното състезание по български език и литература (22 март 2015 г.)

• Българска филология • Руска филология • Славистика – магистърска програма • Балканистика – магистърска програма • Български език и руски език • Български език и италиански език • Български език и новогръцки език • Български език и турски език … Continue reading

Posted in General, KSK | Comments Off on Специалности, в които може да се кандидатства с резултат от Националното състезание по български език и литература (22 март 2015 г.)