ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αγαπητοί υποψήφιοι μαθητές,

Εδώ μπορείτε να πληροφορηθείτε για τη διαδικασία εγγραφής στο Πανεπιστήμιο του Πλόβνιβ «Παϊσιι Хιλεντάρσκι» και τη λίστα των απαιτούμενων εγγράφων.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι Δημόσιο και δεν χρεώνει τέλος για τον έλεγχο και την επεξεργασία των εγγράφων σας! Η υποβολή είναι δωρεάν!

Το πανεπιστήμιο δεν παρέχει στέγαση σε κοιτώνες.

Εάν δεν μιλάτε βουλγαρικά, κατά το πρώτο έτος των σπουδών σας θα παρακολουθήσετε έναν αριθμό προπαρασκευαστικών μαθημάτων στο Τμήμα Γλώσσας και Εξειδικευμένης Κατάρτισης Ξένων Φοιτητών, όπου θα προετοιμαστείτε για μια επιτυχή ζωή και σπουδές στη Βουλγαρία.

Απαιτούμενα έγγραφα:

(1) Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα (EN).

(2) Αντίγραφο του εγγράφου για την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του εγγράφου με τους αντίστοιχους βαθμούς.

Μια υποχρεωτική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα είναι στο απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχετε τον βαθμό του μαθήματος της συγκεκριμένης δέσμης όχι μικρότερο από 12,4 σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα αξιολόγησης, ή τουλάχιστον το 62% της μέγιστης αξιολόγησης στη χώρα στην οποία αποκτήθηκε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση (για παράδειγμα Μαθηματικά για την ειδικότητα Μαθηματικά ή Αγγλικά για την ειδικότητα Αγγλική Φιλολογία).

(3) Έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια αρχή που πιστοποιεί το δικαίωμα του υποψηφίου να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποκτήθηκε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

(4) Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας.

(5) Αντίγραφο των πιστοποιητικών ιθαγένειας – για τους υποψηφίους με διπλή ιθαγένεια, μία από τις οποίες είναι Βουλγαρική.

(6) Δύο φωτογραφίες.

(7) Αντίγραφο ταυτότητας.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 πρέπει να νομιμοποιημένα, επίσημα μεταφρσμένα στα βουλγαρικά και επικυρωμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των διεθνών συνθηκών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με το κράτος προέλευσης των εγγράφων. Εάν δεν υπάρχουν σχετικές ειδικές διατάξεις – με τη γενική σειρά νομιμοποιήσης, μετάφρασης και επικύρωσης πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων.
Για να λάβετε Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλετε τα δικαιολογητικά των σημείων 2 και 3 στην Περιφερειακή Υπηρεσία Εκπαίδευσης. Επισυνάψτε ένα αντίγραφο αυτού του Πιστοποιητικού στα άλλα έγγραφα κατά την υποβολή της αίτησης.

Τα έγγραφα εκδοθέντα στην Ελλάδα πρέπει να είναι επικυρωμένα με Σφραγίδα APOSTILLE. Εάν τα έγγραφα έχουν μεταφραστεί στα βουλγαρικά στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας πρέπει να ακολουθήσει επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του μεταφραστή από το Προξενικό Γραφείο της Βουλγαρίας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η επίσημη μετάφραση των εγγράφων στα βουλγαρικά γίνεται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας η υπογραφή του μεταφραστή πρέπει να επικυρωθεί από συμβολαιογράφο στην Βουλγαρία.

Το ετήσιο κόστος των διδάκτρων φοίτησης για τους αλλοδαπούς φοιτητές καθορίζεται  με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 1.500 ευρώ. Για υποψηφίους με διπλή ιθαγένεια, μία εκ των οποίων είναι Βουλγαρική, τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1500 ευρώ και καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 750 ευρώ.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

 Η σχετική αίτηση υποβάλλεται έως την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει να καταθέσει τα προαναφερθέντα έγγραφά (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στον υπάλληλο του Γραφείου „Εισαγωγή ξένων φοιτητών” στο Τμήμα „Εκπαίδευση” του Plovdiv University “Paisii Hilendarski”.

Υπεύθνος υπάλληλος „Εκπαίδευση και Υποδοχή ξένων φοιτητών”

Φίλκα Τσαβντάροβα
“Τσάρ Ασέν” № 24, Κεντρικό κτίριο, όροφος 2, γραφείο 207
e-mail: fchavdarova@uni-plovdiv.bg
τηλ. +359 32 261 319

Διοικητικός Γραμματέας του ΤΓΕΚΞΦ

Τάνια Νέιτσεβα
Λεωφόρος “Βουλγαρία” № 236, Νέο κτίριο του Πανεπιστημίου, γραφείο 409
e-mail: neycheva@uni-plovdiv.bg
τηλ. +359 32 261 789
+359 885 407 171

Ο υπάλληλος θα καταχωρίσει τα έγγραφά σας εάν πληρούν τις απαιτήσεις, διαφορετικά θα σας ζητήσει πρόσθετα έγγραφα και διευκρινίσεις.

Μόλις εγκριθούν τα έγγραφά σας, πρέπει να πληρώσετε τα δίδακτρα για το πρώτο εξάμηνο και να προσκομίσετε την τραπεζική απόδειξη στον υπάλληλο. Έπειτα πρόκειται να εγγραφείτε επίσημα στο προπαρασκευαστικό μάθημα και να κατευθυνθείτε από τον ίδιο στο Τμήμα Γλώσσας και Εξειδικευμένης Κατάρτισης Ξένων Φοιτητών .

Όταν ολοκληρώσετε το μονοετές προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης Βουλγαρικών και περάσετε επιτυχώς τις εξετάσεις στη κατοχή της βουλγαρικής γλώσσας (επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) και στα άλλα εξειδικευμένα μαθήματα, θα εγγραφείτε χωρίς άλλες εξετάσεις στο πρώτο έτος της επιλεγμένης ειδικότητας.

Εάν μιλάτε βουλγαρικά και επιθυμείτε να εγγραφείτε ως ξένος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο χωρίς το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα ενός έτους, κατά την εγγραφή σας πρέπει να παρουσιάσετε ένα πιστοποιητικό για την επάρκεια της βουλγαρικής γλώσσας επιπέδου B2 σύμφωνα με το ΚΕΠΑΓ, εκδοθέν από βουλγαρικό πανεπιστήμιο.

Εάν μιλάτε βουλγαρικά, αλλά δεν έχετε έγγραφο για να το πιστοποιήσετε, έχετε το δικαίωμα να δώσετε τις εξετάσεις στο Τμήμα Γλώσσας και Εξειδικευμένης Κατάρτισης Ξένων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Πλόβνιβ «Παϊσιι Хιλεντάρσκι» και αν πετύχετε στις εξετάσεις θα λάβετε ένα Πιστοποιητικό που σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτηση σε όλα τα βουλγαρικά πανεπιστήμια.

            Πρέπει να ξέρετε!

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς εισαγωγικών εξετάσεων για υποψήφιους φοιτητές που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ «Παϊσιι Хιλεντάρσκι» (δίνοντας εξετάσεις ή υποβάλλοντας έγγραφα), σύμφωνα με την σειρά και τους όρους καθιερωμένα για τους Βουλγάρους πολίτες. Για το σκοπό αυτό, η βαθμολογία του απολυτηρίου σας πρέπει να αντιστοιχεί στα πρότυπα του βουλγαρικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η διαδικασία εξομοίωσης των βαθμών των πτυχίων αναλαμβάνεται από το Περιφερειακό Τμήμα Παιδείας στην πόλη Πλόβντιβ και διαρκεί περίπου έναν μήνα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της ανάλογης διαδικασίας θα σας χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό με το οποίο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να επωφεληθείτε αυτήν την ευκαιρία. Εάν επιτύχετε και εγγραφείτε σύμφωνα με την σειρά προκαθορισμένη για τους Βουλγάρους φοιτητές θα πληρώνετε χαμηλότερα δίδακτρα κάθε εξαμήνου και θα αποκτήσετε όλα τα δικαιώματα των Βουλγάρων φοιτητών – για παράδειγμα να υποβάλετε αίτηση για υποτροφία, φοιτητική εστία κ.λ.π.

Μπορείτε να προβείτε σε όλα τα προαναφερθέντα αφού ολοκληρώσετε το προπαρασκευαστικό μάθημα ενός έτους, όταν θα μιλήσετε ήδη βουλγαρικά και έχετε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστείτε.

Είτε αποφασίσετε να επωφεληθείτε από αυτήν την ευκαιρία είτε όχι, διατηρείτε το δικαίωμα να εγγραφείτε ως ξένος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Πλόβνιβ «Παϊσιι Хιλεντάρσκι» το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με δίδακτρα 3.000 ευρώ (Για φοιτητές με διπλή ιθαγένεια, μία εκ των οποίων είναι βουλγαρική, τα δίδακτρα είναι 1500 ευρώ.)