Увод в литературната теория

 

Резултати от изпит по дисциплината “Увод в литературната теория”,проведен на 17.09. 2013 г.:

Български и турски език

1203481004 – Среден 3

1203481027 – Слаб 2

1203481029 – Слаб 2

1203481031 – Слаб 2

1203481032 – Среден 3

1203481038 – Среден 3

1103481025 – Среден 3

1103481004 – Слаб 2

Български и италиански език

1203861015 – Среден 3

1203861018 – Слаб 2

1203861022 – Добър 4

Български език и история

1203171004 – Слаб 2

1203171007 – Среден 3

1203171009 – Среден 3

1203171018 -Слаб 2

1203171023 – Среден 3

1203171024 – Среден 3

1203171034 – Слаб 2

1203171036 – Среден 3

1203171044 – Среден 3

1103171013 – Среден 3

1103171055 – Слаб 2

Български и новогръцки език

1203511020 – Среден 3

Български и английски език

1203131005 – Слаб 2

1203131011 – Слаб 2

1203131014 – Слаб 2

1203101324 – Среден 3

1203131025 – Среден 3

1203131039 – Слаб 2

1103131017 – Добър 4

Български и китайски език

1203701016 – Слаб 2

1203701017 – Среден 3

1203701023 – Среден 3

 

Резултати от изпит по дисциплината “Увод в литературната теория”, проведен на 11.09.2013

 

Български език и турски език

1203481006 – Добър 4

1203481024 – Среден 3

1203481026 – Среден 3

1203481027 – Слаб 2

1203481028 – Среден 3

1203481029 – Слаб 2

1203481030 – Среден 3

1203481038 – Слаб 2

 

1003481004 – Среден 3

 

Български език и английски език

1203131014 – Слаб 2

1203131024 – Слаб 2

1203131025 – Слаб 2

1203131046 – Среден 3

 

0903131060 – Среден 3

 

Български език и италиански език

1203861010 – Среден 3

1203861015 – Слаб 2

1203861018 – Слаб 2

1203861022 – Слаб 2

1203861024 – Среден 3

1203861027 – Добър 4

 

Български език и новогръцки език

1203511020 – Слаб 2

1203511042 – Слаб 2

 

Български език и история

1203171002 – Среден 3

1203171004 – Слаб 2

1203171007 – Слаб 2

1203171008 – Среден 3

1203171009 – Слаб 2

1203171013 – Среден 3

1203171023 – Слаб 2

1203171024 – Слаб 2

1203171031 – Слаб 2

1203171034 – Слаб 2

1203171036 – Слаб 2

1203171042 – Среден 3

1203171044 – Слаб 2

 

Български език и китайски език

1203701004 – Среден 3

1203701016 – Слаб 2

1203701017 – Слаб 2

1203701023 – Слаб 2

1203701024 – Среден 3

 

 

НУПЧЕ

1106411021 – Среден 3

1106411030 – Среден 3

 

 

Резултати от изпит, проведен на 24.11.2012

Руска филология, задочно обучение

1203022001 – Слаб 2

1203022002 – Слаб 2

1203022004 – Добър 4

1203022005 Мн. добър 5

1203022006 Среден 3

1203022007 Среден 3

1203022009 – Среден 3

1203022011 – Среден 3

1203022012 – Слаб 2

1203022013 – Среден 3

1203022014 – Мн. добър 5

1203022015 – Мн. добър 5

1203022016 – Мн. добър 5

1203022017 – Среден 3

1203022019 – Добър 4

1203022020 – Среден 3

1203022022 – Слаб 2 (На писмената работа беше написан № 1203022021, но в официалния протокол срещу съответното име стоеше № 1203022022)

1203022023 – Среден 3

1203022028 – Добър 4

1203022029 – Среден 3

 

Български език и руски език, задочно обучение

1203122001 – Слаб 2

1203122003 – Добър 4

1203122004 – Добър 4

1203122005 – Среден 3

1203122006 – Среден 3

1203122007 – Добър 4

1203122008 – Добър 4

1203122009 – Среден 3

1203122010 – Слаб 2

1203122012 – Слаб 2

1203122014 – Слаб 2

1203122015 – Добър 4

1203122016 – Добър 4

1203122019 – Добър 4

1203122020 – Среден 3

1203122021 – Среден 3

1203122022 – Добър 4

1203122023 – Слаб 2

1203122024 – Среден 3

1203122025 – Добър 4

1203122026 – Добър 4

1203122027 – Добър 4

1203122028 – Мн. добър 5

1203122029 – Добър 4

1203122030 – Среден 3

1203122031 – Слаб 2

 

 

 

Резултати от поправителен изпит по дисциплината „Увод в литературната теория”, проведен на 25.09.2012

Български език и турски език

1103481009 – Среден 3

1103481010 – Среден 3

1103481020 – Слаб 2

1103481021 – Среден 3

1103481026 – Слаб 2

1103481029 – Среден 3

 

Български език и новогръцки език

1003511007 – Слаб 2

1103511001 – Среден 3

1103511022 – Среден 3

1103511032 – Добър 4

 

Български език и испански език

1103981008 – Слаб 2

1103981014 – Слаб 2

 

Български език и история

1003171027 – Среден 3

1103171005 – Среден 3

1103171013 – Слаб 2

1103171029 – Среден 3

1103171035 – Среден 3

1103171037 – Слаб 2

1103171059 – Добър 4

 

Български език и английски език

0703131017 – Среден 3

1103131006 – Слаб 2

1103131011 – Среден 3

1103131012 – Слаб 2

1103131015 – Слаб 2

1103131017 – Слаб 2

1103131023 – Среден 3

1103131044 – Слаб 2

 

 

Резултати от поправителен изпит по дисциплината „Увод в литературната теория”, проведен на 18.09.2012 година

 Български език и английски език

0703131017 – Слаб 2

1103131006 – Слаб 2

1103131010 – Слаб 2

1103131011 – Слаб 2

1103131017 – Слаб 2

1103131023 – Слаб 2

1103131024 – Среден 3

1103131032 – Среден 3

1103131037 – Добър 4

1103131044 – Слаб 2

 

Български език и история

1103171002 – Среден 3

1103171008 – Среден 3

1103171013 – Слаб 2

1103171029 – Слаб 2

1103171030 – Среден 3

1103171035 – Слаб 2

1103171037 – Слаб 2

1103171043 – Слаб 2

1103171051 – Среден 3

1103171055 – Слаб 2

1103171057 – Среден 3

1103171059 – Слаб 2

Български език и новогръцки език

1103511001 – Среден 3

1103511018 – Слаб 2

1103511022 – Слаб 2

1103511023 – Добър 4

1103511024 – Среден 3

1103511032 – Слаб 2

1103511039 – Слаб 2

1103511046 – Слаб 2

 

1003511004 – Среден 3

1003511007 – Слаб 2

1003511032 – Среден 3

 

Български език и турски език

1103481003 – Добър 4

1103481004 – Слаб 2

1103481005 – Среден 3

1103481007 – Слаб 2

1103481009 – Слаб 2

1103481010 – Слаб 2

1103481011 – Добър 4

1103481018 – Добър 4

1103481020 – Слаб 2

1103481021 – Слаб 2

1103481022 – Слаб 2

1103481028 – Среден 3

1103481030 – Среден 3

 

1003481004 – Слаб 2

1003481026 – Добър 4

 

Български език и испански език

1103981003 – Добър 4

1103981008 – Слаб 2

1103981014 – Слаб 2

 

Български език и китайски език

1103701017 – Добър 4

1103701019 – Среден 3

1103701020 – Слаб 2

1103701022 – Среден 3

1103701026 – Среден 3

 

Резултати от изпит по дисциплината „Увод в литературната теория”, проведен на 18.02.2012 година:

Български език и английски език

1103131001 – Среден 3

1103131002 – Среден 3

1103131003 – Среден 3

1103131004 – Мн. добър 5

1103131005 – Среден 3

1103131006 – Слаб 2

1103131007 – Слаб 2

1103131008 – Среден 3

1103131010 – Слаб 2

1103131011 – Слаб 2

1103131013 – Слаб 2

1103131014 – Добър 4

1103131015 – Слаб 2

1103131016 – Среден 3

1103131017 – Слаб 2

1103131019 – Слаб 2

1103131020 – Слаб 2

1103131021 – Среден 3

1103131022 – Слаб 2

1103131023 – Слаб 2

1103131024 – Слаб2

1103131026 – Слаб 2

1103131027 – Среден 3

1103131028 – Слаб 2

1103131029 – Слаб 2

1103131031 – Среден 3

1103131032 – Слаб 2

1103131036 – Среден 3

1103131038 – Среден 3

1103131039 – Слаб 2

1103131040 – Среден 3

1103131041 – Слаб 2

1103131042 – Среден 3

1103131043 – Слаб 2

1103131044 – Слаб 2

1103131045 – Среден 3

1103131046 – Слаб 2

1103131047 – Отличен 6

1103131049 – Слаб 2

1103131050 – Слаб 2

1103131052 – Среден 3

1103131053 – Слаб 2

1103131054 – Слаб 2

1103131055 – Добър 4

1103131056 – Слаб 2

1103131058 – Среден 3

1103131060 – Слаб 2

 

1003131038 – Среден 3

 

Български език и испански език

1103981001 – Среден 3

1103981002 – Добър 4

1103981003 – Слаб 2

1103981004 – Слаб 2

1103981005 – Слаб 2

1103981006 – Среден 3

1103981007 – Слаб 2

1103981008 – Слаб 2

1103981010 – Слаб 2

 

 

Български език и турски език

1003481034 – Среден 3

1103481001 – Среден 3

1103481002 – Добър 4

1103481003 – Слаб 2

1103481004- Слаб 2

1103481005 – Слаб 2

1103481006 – Добър 4

1103481007 – Слаб 2

1103481008 – Среден 3

1103481009 – Слаб 2

1103481010 – Слаб 2

1103481011 – Слаб 2

1103481014 – Слаб 2

1103481015 – Добър 4

1103481017 – Слаб 2

1103481018 – Слаб 2

1103481019 – Среден 3

1103481020 – Слаб 2

1103481021 – Слаб 2

1103481022 – Слаб 2

1103481024 – Слаб 2

1103481025 – Слаб 2

1103481026 – Слаб 2

1103481028 – Слаб 2

1103481029 – Слаб 2

1103481030 – Слаб 2

1103481031 – Среден 3

1103481032 – Среден 3

1103481033 – Добър 4

1103481035 – Добър 4

1103481036 – Слаб 2

 

Резултати от изпит по дисциплината „Увод в литературната теория”, проведен на 16.02.2012 година:

Български език и китайски език

1103701001 – Среден 3

1103701002 – Среден 3

1103701004 – Добър 4

1103701006 – Мн. добър 5

1103701007 – Среден 3

1103701008 – Среден 3

1103701009 – Мн. добър 5

1103701010 – Мн. добър 5

1103701012 – Среден 3

1103701013 – Среден 3

1103701014 – Мн. добър 5

1103701015 – Среден 3

1103701016 – Среден 3

1103701017 – Слаб 2

1103701018 – Добър 4

1103701020 – Слаб 2

1103701021 – Слаб 2

1103701022 – Слаб 2

1103701023 – Среден 3

1103701024 – Слаб 2

1103701025 – Добър 4

1103701026 – Слаб 2

 

Български език и новогръцки език

1003511049 – Слаб 2

1103511002 – Среден 3

1103511003 – Добър 4

1103511004 – Добър 4

1103511005 – Среден 3

1103511006 – Добър 4

1103511008 – Добър 4

1103511009 – Отличен 6

1103511010 – Добър 4

1103511012 – Слаб 2

1103511014 – Слаб 2

1103511015 – Слаб 2

1103511016 – Добър 4

1103511017 – Среден 3

1103511018 – Слаб 2

1103511019 – Среден 3

1103511020 – Слаб 2

1103511022 – Слаб 2

1103511023 – Слаб 2

1103511024 – Слаб 2

1103511025 – Добър 4

1103511027 – Слаб 2

1103511030 – Среден 3

1103511032 – Слаб 2

1103511033 – Среден 3

1103511034 – Среден 3

1103511035 – Добър 4

1103511036 – Слаб 2

1103511037 – Среден 3

1103511038 – Слаб 2

1103511039 – Слаб 2

1103511040 – Слаб 2

1103511041 – Среден 3

1103511043 – Среден 3

1103511045 – Среден 3

1103511046 – Слаб 2

 

 

 

 

 

 

 

Български език и история

1103171001 – Добър 4

1103171002 – Слаб 2

1103171003 – Добър 4

1103171004 – Среден 3

1103171006 – Среден 3

1103171007 – Среден 3

1103171008 – Слаб 2

1103171009 – Отличен 6

1103171010 – Мн. добър 5

1103171011 – Добър 4

1103171012 – Добър 4

1103171013 – Слаб 2

1103171014 – Добър 4

1103171015 – Мн. добър 5

1103171017 – Среден 3

1103171018 – Среден 3

1103171020 – Среден 3

1103171021 – Слаб 2

1103171022 – Добър 4

1103171023 – Слаб 2

1103171024 – Среден 3

1103171026 – Мн. добър 5

1103171027 – Добър 4

1103171028 – Среден 3

1103171029 – Слаб 2

1103171030 – Слаб 2

1103171031 – Добър 4

1103171032 – Добър 4

1103171034 – Добър 4

1103171035 – Слаб 2

1103171036 – Слаб 2

1103171038 – Слаб 2

1103171039 – Слаб 2

1103171040 – Мн. добър 5

1103171041 – Слаб 2

1103171042 – Слаб 2

1103171043 – Слаб 2

1103171044 – Слаб 2

1103171046 – Добър 4

1103171047 – Слаб 2

1103171048 – Среден 3

1103171049 – Среден 3

1103171051 – Слаб 2

1103171052 – Среден 3

1103171053 – Среден 3

1103171054 – Слаб 2

1103171055 – Слаб 2

1103171056 – Слаб 2

1103171057 – Слаб 2

1103171058 – Слаб 2

1103171060 – Слаб 2

1103171061 – Слаб 2

 

 

 

Български език и френски език

1103141002 – Отличен 6

Английски език и френски език

1103751001 – Мн. добър 5

 

 

Резултати от изпит по дисциплината „Увод в литературната теория”, проведен на 04.12.2011 година.

Руска филология, задочно обучение

1103022001 – Добър 4

1103022003 – Среден 3

1103022008 – Среден 3

1103022009 – Среден 3

1103022010 – Добър 4

1103022011 – Добър 4

1103022012 – Среден 3

1103022013 – Среден 3

1103022015 – Добър 4

1103022018 – Среден 3

1103022019 – Добър 4

1103022020 – Среден 3

1103022021 – Среден 3

1103022022 – Добър 4

1103022023 – Слаб 2

1103022024 – Среден 3

1103022025 – Добър 4

1103022026 – Добър 4

1103022027 – Мн. добър 5

1103022028 – Среден 3

1103022029 – Среден 3

1103022030 – Слаб 2

1103022031 – Слаб 2

1103022032 – Среден 3

1103022033 – Добър 4

 

Резултати от изпит по дисциплината „Увод в литературната теория”, проведен на 04.12.2011 година.

 Български език и руски език, задочно обучение

1103122001 – Среден 3

1103122002 – Среден 3

1103122004 – Среден 3

1103122006 – Среден 3

1103122008 – Среден 3

1103122009 – Слаб 2

1103122010 – Среден 3

1103122011 – Слаб 2

1103122012 – Среден 3

1103122013 – Среден 3

1103122014 – Среден 3

1103122015 – Мн. добър 5

1103122016 – Добър 4

1103122017 – Добър 4

1103122018 – Слаб 2

1103122019 – Среден 3

1103122020 – Добър 4

1103122021 – Слаб 2

1103122022 – Добър 4

1103122023 – Слаб 2

1103122024 – Слаб 2

1103122026 – Среден 3

1103122027 – Слаб 2

1103122028 – Среден 3

1103122029 – Добър 4

1103122030 – Среден 3

1103122031 – Мн. добър 5

1103122032 – Мн. добър 5

1103122034 – Слаб 2

 

Резултати от изпит, проведен на 20.09.2011

 

Английска филология

 1. Теодорис Янакопулос – 0903041113 – Среден 3
 2. Иван Диков – 1003041108 – Добър 4
 3. Христина Личканова – 1003041043 – Добър 4
 4. Камен Каменов – 1003041017 – Среден 3
 5. Георги Димитров – 1003041009 – Мн. добър 5
 6. Илиана Миленкова – 1003041087 – Среден 3
 7. Георгиа Клагу – 1003041116 – Среден 3
 8. Панайота-Емануела Евгениду – 1003041120 – Среден 3

 

Български език и руски език

1. Рефик Лятиф Вели – 1003121020 – Среден 3

 

 

Резултати от изпит, проведен на 19.09.2011

Български език и английски език

1. Георги Георгиев – 0903131019 – Среден 3

Български език и турски език

 1. Христиана Тонева – 1003481012 – Слаб 2
 2. Мюмюн Юсеин – 1003481022 – Среден 3

Български език и история

 1. Марин Иванов – 1003171039 – Среден 3
 2. Миглена Колева – 1003171052 – Среден 3
 3. Иван Иванов – 1003171068 – Среден 3

Български език и новогръцки език

 1. Христина Огнянова – 1003511002 – Добър 4
 2. Александрос Вагенидис – 1003511004 – Слаб 2
 3. Марин Вълков – 1003511007 – Слаб 2
 4. Даниел Шкодров – 1003511034 – Добър 4

НУПЧЕ

 1. Мария Христова – 0906411015 – Среден 3
 2. Адриана Стойнова – 0906411026 – Среден 3
 3. Василка Кузмова – 0906411033 – Среден 3
 4. Гергана Петрова .- 0906411039 – Добър 4
 5. Светла Трончева – 0906411040 – Среден 3

 

Резултати от изпит, проведен на 13.09.2011

Български език и история

 1. Милен Дръндев – 1003171003 – Добър 4
 2. Радослав Йорданов – 1003171005 – Добър 4
 3. Боряна Бонева – 1003171022 – Добър 4
 4. Антония Дикова – 1003171021 – Среден 3
 5. Яна Красимирова – 1003171027 – Слаб 2
 6. Марин Иванов – 1003171039 – Слаб 2
 7. Митлена Колева – 1003171052 – Слаб 2
 8. Надежда Койчева – 1003171057 – Среден 3
 9. Цвета Рименова – 1003171059 – Среден 3
 10. Иван Иванов – 1003171068 – Слаб 2
 11. Траян Харамийски – 1003171082 – Среден 3

Български език и новогръцки език

 1. Даниел Шкодров – 1003511034 – Слаб 2
 2. Станимира Ралчева – 103511036 – Добър 4
 3. Деница Илиева – 1003511044 – Среден 3
 4. Стела Лилова – 0903511017 – Слаб 2

Български език и турски език

 1. Ивета Цветкова – 1003481003 – Слаб 2
 2. Мюмюн Юсеин – 1003481022 – Слаб 2
 3. Мехмед Топалсалим – 1003481024 – Добър 4
 4. Денис Ковачева – 1003481028 – Добър 4
 5. Фатма Сали – 1003481031 – Среден 3
 6. Елеонора Топалова – 0903481025 – Среден 3

Български език и френски език

 1. Даяна Михайлова – 1003141004 – Среден 3

Български език и английски език

 1. Стела Суфларчева – 1003131004 – Добър 4
 2. Николай Ненов – 1003131017 – Слаб 2
 3. Георги Михайлов – 1003131028 – Среден 3
 4. Георги Терзийски – 1003131032 – Среден 3
 5. Каролина Георгиева – 1003131033 – Слаб 2
 6. Георги Малинов – 1003131039 – Среден 3

 

 

Резултати от изпит, проведен на 08.09.2011:

Руска филология

Константин Иванов – Ф № 1003021012 – Среден 3

Пламен Добрев – Ф № 1003021040 – Среден 3

Вера Вълкова – Ф № 1003021015 – Добър 4

Димитрина Глушкова – Ф № 1003021031 – Добър 4

Йорданка Янакиева – Ф № 1003021026 – Добър 4

Лилия Джиева – Ф № 1003021009 – Мн. добър 5

Юлия Пеева – Ф № 1003021020 – Среден 3

 

Български език и руски език

Илиана Арабаджийска – Ф № 1003121009 – Среден 3

Павлина Георгиева – Ф № 1003121041 – Добър 4