Home > »Brainwashing, »Идиотщини, »Наука > Измамата с глобалното затопляне

Измамата с глобалното затопляне

Всички модели на изслeдване допускат, че произведения от Човек CO2 е главната причина за промяната на климата – много по-важна от слънцето, или облаците. Тоест, ако колата ми не върви добре аз ще пренебрегна двигателя – т.е. Слънцето, ще пренебрегна трансмисията – водната пара, и ще търся причината в едно от задните колела, което е антропогенният CO2.

На такова дередже е науката.

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.