Home > »За заблуда на човека, »Eзотерика > Как се държи в подчиниение и робство населението на Земята

Как се държи в подчиниение и робство населението на Земята

Има две страни в процеса на държане под робство и контрол – първата страна, това са “ТЕ” или Господарите на планетата, както Те се наричат: Елита, или Градинарите, тези които са я “залесили” (посяли живота върху нея) и сега смятат, че поради това, имат право над сегашния човек. И другата страна, това е човечеството, което е наречено всъщност “стадо”, според действията на управление и контролиране, на които то се поддава. Господарите или Елитът и още по-точното наименование “градинарите” смятат, че имат пълното право да се разпореждат с бъдещето на планетата и залесения от тях върху нея вид. Това, че този вид, отдавна е излязъл от лабораторните условия, за тях все още не е достатъчно за оставянето на свобода на порасналото дете. За тях, то все още си остава един обект, върху който те могат да прилагат своите опити и то така, че да го поставят в своята безкрайна част от “хранителни вериги”, а по този начин и под своята зависимост.
И тъй като от това дете, каквото представлява сегашното еволюирало човечество, зависи някаква част от тяхното пребиваване тук на планетата, робството в което те го поддържат, се оказва съвсем не случайно. Да, човекът на планетата, сега е роб на своите Господари. Той е храна за тях, разбира се като излъчване, което се отделя от неговата жизнена деятелност. Колкото повече смучат от него, толкова повече и се увеличава двустранната зависимост. Тези същества, отдавна дегенерирали и оставени на този вид захранване на собствената си природа, чрез придобиване на елементи от излъчването на човешката раса, се оказват много по-зависими от човека, отколкото вече той от тях. Но примката и хомота, с които те го омотават, затова и е станал много по здрав, фин, еластичен и невидим.
Съвременният човек не може да допусне, че някой го използва като храна и че това на което е приучен, привикнал да консумира и върши, всъщност е заради свойството му да предоставя храна – най-вече емоционална, на тези същества, които контролират почти всяка стъпка от неговия бит.
Той потребява синтетични храни, пие кола, използва дроги, пие алкохол за разтоварване, пуши цигари, привикнал е на всекидневен секс, участва в различни шоу програми, посещава нощните клубове с развлекателни програми, счита че отделянето на адреналин е нещо, което е нещо обикновено, просто така случващо му се във всекидневието, понякога по негово желание, а всъщност от това емоционално излъчване и отделяне на адреналин се хранят неговите господари. Кои са тези същества, които считат себе си за господари? Как всъщност те смучат от човека тази енергия, ако ли не от съседното на трето – паралелно “Четвърто измерение”, т.нар. “нисш астрал” (в някои от окултните трудове през последните десетки години, се е прокрадвало понятието “entities” – същности). От там разбира се, “те” осъществяват своя контрол. И от там, “те” също така измислят всяка една нова идея в съвременния живот, с която сегашния човек би смятал, че препуска напред към бъдещето, а всъщност чрез която той потъва в поредното ново заробване. Тези същества работят в съзвучие с други, които са техни слуги и които са отлични работници в сферата на новите технологии и най-вече биогенетиката. Според множество получени информации, представителите на “Алфа дракон” и т.нар. “сиви” се оказват същите, които извършват операциите и направляват генетическите експерименти.
И ако понастоящем съвременният човек на разума си зададе въпрос, защо всъщност той пуши, пие, употребява наркотици, защо така се е заробил със свръхексплоатацията на сексуалната функция през 20 век, той би се огледал в отсрещното огледало по време на своите консуматорски излишества, и би видял: – “как тогава се намира обкръжен от тези същности, които смучат от него необходимата им жизнена енергия, използвайки го като гъба…”
Смисълът на човека тук на земята, е бил съзнателно подменен от същите тези “същности”, ненаситни в своя стремеж да поддържат в подчинение възложената им лаборатория.

Вместо човекът да осъзнава истинския смисъл на своето пребиваване на земята, изразен в развитие на духовна тъкан, пребивавайки в това тяло и с този интелект, правейки добро на своя ближен и служейки на другите развивайки душата и сърцето си, човекът се е впуснал подир неправилно заложената в съзнанието му погрешна философия, че главното е да има повече материални блага, много пари служещи му за доставяне на тези блага, много власт и много слава. Изпадайки в блатото на материалното свръхнатрупване и алчност, плащайки данък на своята гордост в тичане подир власт и слава, човекът затъвал все повече и повече в собствения си егоизъм. Затова разбира се активно спомагали гореспоменатите същности, назначени да го съблюдават, тъй както бавачката и гувернантката е трябвало да наглеждат подрастващото дете.

Но детето е вече достатъчно пораснало и то вече иска да бъде оставено само на себе си. Истинският му родител, е всъщност този, който то чувствува в своето сърце. Редом с присъщите му тяло и интелект, се е появил и импулса на човешката душа. Да се пречи на повдигане сърдечната честота на детето в този момент, това е като преграждане пътя на отприщилата се енергия чрез изкуствен бент.

ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ РАЗУМА И ДУШАТА ОЧАКВА ПОДРАСТВАЩИЯ ЧОВЕК

Време е Градинарите да напуснат Планетата и да оставят детето – юноша само на себе си, под грижите на Истинския му Родител, Този който го е надарил с уникалната способност, липсваща на самите Градинари – въпреки че са превъзходни биогенетици – способността да носи душа – финна духовна тъкан.

Според една конвенция, възприета от Представителите на Андромеда, след 12 август 2003 година, всички представители на Извънземния Разум трябва да са напуснали тази Планета.

http://www.xnetbg.com

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.