Home > »За заблуда на човека > Завършен човек

Завършен човек

…Не съм ловец, но са ми казвали, че в места като Арктика, където индианците понякога, когато искат да заловят вълк, тогава взимат бръснарско ножче, намазват го с кръв и после разтопяват леда и слагат дръжката, така че да се показва само ножчето. И когато някой вълк помирише кръвта, ще поиска да яде и ще дойде и ще облизва ножчето, опитвайки се да яде. И какво става, когато вълка облизва ножчето? Разбира се…порязва си езика и кърви и си мисли, че наистина е открил нещо добро. Той пие и облизва и облизва и разбира се пие своята кръв, докато се убие сам. Това направиха империалистите с крек-кокаина…Всички, които работим, за да препечелим нещо, с което си купуваме кола…Другите имат кола…защо и аз да нямам? Печелят да могат да имат злато. Другите имат злато, защо и аз да нямам злато? Печелят, за да имат къща, щом богатите имат къща, защо и аз да нямам къща?… и те всъщност си мислят, че това е нещо, което им носи блага? Но те се обиват, точно както вълка го прави, облизвайки ножчето и омират бавно без да знаят. Това става в обществото ни днес, не мислиш ли? И вместо да винят ловеца, който е сложил проклетото ножче, става така, че вълка е обвинен за това, че се опитва да преживее. Това се случва в нашето общество. Не обвинявай човека, жертвата, обвинявай подтисника, империализма.

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.