Home > »Наука, »Факти > Науката е като слънцето

Науката е като слънцето

Науката е като слънцето. Колкото повече се взираш в него, толкова повече има вероятност да ослепееш. Учените в повечето от случаите вече са слепци. Науката трябва да се използва като инструмент за опознаване на мирозданието, а учените са се втренчили в нея като самоцел.

Categories: »Наука, »Факти Tags:
  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.