Home > »Brainwashing > Психоакустични звуци

Психоакустични звуци

Знаете ли защо музикантите са против кампресираната (МР3 и др.) музика?
Те сами дават отговора: “Защото при компресията се премахват “нечуваемите” психоакустични звуци”.
Защо, питам аз, им са щом са нечуваеми?
Ами как без тях ще въздействат на онези които ги пренебрегват.
Логика.

Categories: »Brainwashing Tags:
  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.