Home > »Противоестествено > Улична препирня

Улична препирня

Ignorance is strength!

Както си вървях тази сутрин за работа, чувам по едно време на кръстовище зверски крещят. Приближавам се и забелязвам мъж се кара с жена до автомобилите си. Доколкото разбрах мъжът влязъл в улица със знак “Забранено влизането”. Жената му препречила пътя и той решава да се направи на “мъж”. Мъжът приличаше много на онези шопарливи мутри с дебел врат. Думите, които улових от препирнята бяха следните:

Жената:

– На къде си тръгнал ти бе…?

Мъжът:

– На където си искам ще вървя!

– Шматка такава…

Друго не можах да чуя, но и това беше достатъчно да разбера, че са ниско-интелигентни същества.

Продължавам аз надолу по улицата и тази същата патица паркира на целия тротоар, по който вървях. Погледнах я неодобрително. Мина ми през акъла да й обърна внимание за това, но се отказах. Рекох си какво ми влиза в работата да я превъзпитавам на тази възраст. Пак и не исках да рискувам да се озова на същото ниво като тях двамата.

Питам, би ли могло да има друг сценарий това театро? Разбира се, да. Но за този сценарий няма кой да се сети. Мъжът просто можеше да се извини и да обърне без да задълбочава повече свадата.

Подобни случки има много, и то толково, че вече ги взимаме за даденост. Нима тези случки се пораждат случайно, ей така поради липса на възпитание. Не мисля. Има си много логично обяснение, но ние както винаги не можем да се сетим за него. Много хора не вярват в това, но аз смея да твърдя, че над хората са надвиснали енергоинформационни структури – мафлоци (махало, ако щете го наречете), които провокират хората да реагират по този начин. Те само това чакат. Да се отдаде възможност и да провокират хората към енергийно донорство. Те се хранят с енергията, прахосана при караници, побоища, дори едно на пръв поглед безобидно сръгване в градския транспорт.

За да не се озоваваме в подобни ситуации, на първо място трябва да сме осъзнати, в будно състояние и да познаваме и вярваме в явления като енергийното донорство и вампиризъм.

Избягвайте да се въвличате в подобен сценарий.

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.