Архив

график на спец. “Английска филология” – поправителна сесия уч. 2012-2013 г.

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ” – редовно обучение

1 семестър – учебна 2012/2013 год.

Дисциплина

Преподавател

Редовна

сесия

Поправит

сесия

Ликвидац

сесия

І

к

у

р

с

1

Психология Гл. ас. Койчев

 

2

Увод в общото езикознание Гл.ас. д-р Янев

 

3,09

10,00 18 ауд

3

Странознание на Великобритания Доц.д-р  Костурков

01.09 9,00

Каб. 353

20.09

9,00Каб 353

4

Увод в литературната теория Проф. дфн Сапарев

11.09

14.00 18 с.з.

25.09

10.00

Практически английски език Арабян

12.09  14,00 16 с.з.

чужденци

Език и комуникация Миличина

15.09

9,00  17 с.з.

21.09

9,00 18 с.з.

Латински език Доц. д-р Козарова

Практическа фонетика на английския език Гл.ас. Поповска

 

Фонетика на английския език  Гл.ас. Поповска

СБЕ с практикум Доц.д-р Зидарова

16.09

14.00 324 ауд

26.09

10.00 3 ауд

ІІ

к

у

р

с

1

Педагогика Проф. дпн Радев

19.09 20.09

9,00 323 ауд

25.09

9,00 323 ауд

2

 Лексикология Гл. ас. Обретенов

09.09

9,00 423 ауд

23.09

14.00 16 с.з.

3

АЛ – Викторианство Гл. ас. д-р Яна Роуланд

18.09

9,00 8 ауд

24.09

9,00 18 с.з.

4

Факул.дисциплина 1

Академично писане

П. Петкова

12.09

9,00 19 ауд

17.09

9,00 10 ауд

5

Избираема дисциплина  

Практически английски 2 Гл.ас. Обретенов

Шаркова

 

09.09

9,00 423 ауд

23.09

14.00 16 с.з.

чужденци

Странознание САЩ Гл.ас. Кацарска

16.09

14.00 17 с.з

26.09

14,00

Доц.д-р Дженкинс
Нова английска литература Гл.ас. Червенкова

17.09

9,00 18 сз

30.09

9,00

Теория на превода Гл.ас. Павлов

9.09

10,00 ч 18 сз

16.09

10,00ч

ІІІ

к

у

р

с

1

 Морфология Доц. Грънчаров

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

2

ИД Гл.ас. Койнакова

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

   

3

ФД

 

Гл.ас.д-р Матюсън   09.09

13.30 18 сз

23.09

4

Стара англ литература Гл.ас.д-р Манчоров

Американска литература Доц. д-р Дженкинс

16.09

14.00 17 с.з

26.09

14,00

Историческа граматика Гл.ас. Матюсън

09.09

13.30 18 сз

23.09

Практически английски Червенкова

Арабян

16.09

14.00 18 с.з.

ІV

к

у

р

с

1

АЛ – Просвещение  

01.09 9,00

Каб. 353

20.09

9,00Каб 353

2

ИД 5  

3

МОАЕ Гл.ас.д-р Самалиева

25.09

14.00 18 с.з.

30.09

4

Синтаксис Доц. д-р Грънчаров

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

ИД 6  

Английска литература Романтизъм Гл.ас. Костадинова

15.09

14.00 4 ауд

20.09

14.00 8 с.з.

Стилистика ДЖенкинс

16.09

14.00 17 с.з

26.09

14,00

ИД  Увод в компют.лингвистика Декова

12.09

14.00 17 сз

19.09

14.00 3 ауд

ИД Грънчарова

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Практически английски език Червенкова

М. Кацарска

Роуланд

   

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012-2013 ГОДИНА

Графикът за поправителна и ликвидационна сесия (като pdf файл) на специалностите:

Български език и история

Български език и испански език

Български език и руски език

Български език и турски език

Руска филология

 

Държавни изпити за спец. Английска филология, Приложна лингвистика, Лингвистика с ИТ, Лингвистика и превод, Превод и бизнес комуникация

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

Изпит по английски език – 19 юли 2013 г. – 8.30 часа

 1. Спец. Английска филология – 6 аудитория
 2. Спец. Приложна лингвистика – английски език с испански език – 8 аудитория
 3. Спец. Приложна лингвистика – английски език с новогръцки език – 8 аудитория
 4. Спец. Лингвистика с ИТ – френски, немски език – 8 аудитория
 5. Спец. Лингвистика и превод – 6 аудитория
 6. Спец. Превод и бизнес комуникация – 6 аудитория
 7. Програма “Заедно в час” – 8 аудитория

Изпит по испански език – 16 юли 2013 г. – 8.30 часа

 1. Спец. Приложна лингвистика – английски език с испански език – 10 аудитория
 2. Спец. Приложна лингвистика – френски език с испански език – 10 аудитория
 3. Спец. Приложна лингвистика – немски език с испански език – 10 аудитория

Изпит по френски език – 17 юли 2013 г. – 8.30 часа

 1. Спец. Приложна лингвистика – френски език с испански език – 8 аудитория
 2. Спец. Лингвистика с ИТ – френски – 8 аудитория

Изпит по немски език – 23 юли 2013 – 8,30 часа

 1. Спец. Приложна лингвистика – немски език с испански език – 9 аудитория
 2. Спец. Приложна лингвистика – немски език с новогръцки език – 9 аудитория
 3. Спец. Лингвистика с ИТ – немски – 9 аудитория

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА С ИТ

МОЛБИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА С ИТ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 8 ЮЛИ ДО 12 ЮЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО.

АПОСТОЛОВА

Изпити-задочно обучение

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕРЕ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 2 СЕМЕСТЪР УЧ. 2012-2013 ГОДИНА

 

1 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Стара бълг. л-ра доц.Йовчева   08.06.2013  11.00    16  с.з. 05.07.2013  11.00    16  с.з.
Старобълг. език д-р Кемалова   16.06.2013  9.00    16  с.з. 03.07.2013  9.00    16  с.з.
Старогр. език проф.Славова   10.06.2013    11.00  15  с.з. 02.07.2013  11.00    17  с.з.
Практ.руски-1част     14.06.2013  9.00    16  с.з. 06.07.2013  9.00
Фон.. на СБЕ гл.ас.Гайдаджиева   09.06.2013  11.00    13  ауд. 14.07.2013  11.00    15  с.з.
Фон. на СРЕ проф.Георгиева   23.06.2013  12.00    16  с.з. 01.07.2013  12.00    16  с.з.
ФД1. гл.ас.Атанасова   09.06.2013  10.00    16  с.з.  
ИД2: гл.ас.Чакърова   01.06.2013  10.00    16  с.з. 02.07.2013  10.00    16  с.з.
Български  фолклор гл.ас.Странджева   03.06.2013  8.30    8  ауд.  
Странознание на Русия доц.Чернева   24.06.2013  10.30    316  каб.  
Увод в ЛТ проф. Козлуджов   10.06.2013  9.00    10  с.з.  
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев   22.06.2013  10.00    10  ауд. 05.07.2013  10.00    9  ауд.

 

2 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Бълг.възр. л-ра гл.ас.Пътова   07.06.2013  10.30    16  с.з. 01.07.2013  9.30    15  с.з.
История на НБКЕ проф.Иванова   17.06.2013    12.00  3 ауд. 11.07.2013  13.00    11  ауд.
Практ.руски-2част     27.06.2013  9.00    16  с.з. 05.07.2013  9.00    18  с.з. 
Т-я на превода гл.ас.Христова   20.06.2013  10.00    16  с.з. 10.07.2013  10.00
Стара РЛ гл.ас.Кръстева   15.06.2013  10.00    3  ауд. 03.07.2013  10.00    15  с.з.
ИД4.Езикова култура хон.ас.Миличина   01.06.2013  13.30    2  ауд. 01.07.2013  10.00    2  ауд.
Л-ра за деца и юноши гл.ас.Странджева   03.06.2013  8.30    8  ауд.  
Педагогика гл.ас.Къндева   01.06.2013  9.00     3  ауд. 02.07.2013  9.00    10  ауд.
Психология гл.ас.Стоянов      
Лексикология  на СБЕ проф.Бояджиев   22.06.2013  9.00    7  ауд. 04.07.2013  13.00    10  с.з. 
Лексикология на СРЕ проф.Георгиева   09.06.2013  12.00    15  с.з. 01.07.2013  12.00   16    с.з.
Руски фолклор гл.ас.Кръстева   08.06.2013  10.00    11  ауд. 03.07.2013  10.00    15  с.з.

 

3 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

БЛ след Освобожд. гл.ас.Кръстева   01.06.2013  9.00    17  ауд. 30.06.2013  9.00    15  с.з.
Методика на РЕ гл.ас.Ганева   23.06.2013  10.00    15  с.з. 04.07.2013  10.00    15  с.з.
Сравн.грам.на СЕ проф.Гугуланова   01.06.2013  13.30    16  с.з. 29.06.2013  13.30    16  с.з.
Практ.руски-3част     16.06.2013  9.00    15  с.з. 05.07.2013  9.00    25  с.з.
РЛ на 19 век гл.ас.Т.Атанасова   08.06.2013  9.30    3  ауд. 02.07.2013  9.30    15  с.з.
История на БЕ доц.Тончева   22.06.2013  10.00    15  с.з. 03.07.2013  10.00    17  ауд.
Морф.на СБЕ доц.д-р Маровска   13.06.2013  10.00  9    ауд. 01.07.2013  10.00    9  ауд.
АЗЕЛ гл.ас.д-р Александрова   02.06.2013  10.00    17  с.з. 07.07.2013  10.00    17  с.з.
Морф.на СРЕ доц.д-р Злачева   09.06.2013  10.00    17  с.з. 07.07.2013  10.00    16  с.з.
ФД3: Гл.ас.Зозикова   08.06.2013  9.00    17  с.з. 06.07.2013  9.00

 

4 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

БЛ след 1 св.война доц.Ичевска   02.06.2013  9.00    3  ауд. 03.07.2013  9.00    25  с.з.
Практ.руски-4част     29.06.2013  9.00    15  с.з. 08.07.2013  14.00    15  с.з.
РЛ на 20 век гл.ас.Атанасова   22.06.2013  9.00    16  с.з. 02.07.2013  9.00    25  с.з.
Стилистика на СРЕ проф.Георгиева   23.06.2013  12.00    16  с.з. 03.07.2013  12.00    26  с.з.
Стилистика на СБЕ доц.Маровска   12.06.2013  14.00    2  ауд. 04.07.2013  13.00    10  с.з.
Методика на БЛ доц.Райчева      
Методика по БЕ доц.Гарушева      
Синтаксис на СБЕ проф.Коева   02.06.2013  9.00    16  с.з. 03.07.2013  9.00    10  с.з.
Синтаксис на СРЕ гл.ас.Кузова   02.06.2013  10.00    11  ауд. 07.07.2013  10.00    26  с.з.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

2 СЕМЕСТЪР УЧ. 2012-2013 ГОДИНА

1 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Археология доц.Джамбов   01.06.2013  10.30    25 с.з.  
Стара бълг.л-ра доц.Йовчева   08.06.2013  11.00    16 с.з. 05.07.2013  11.00    16  с.з.
Старобълг.език д-р Кемалова   16.06.2013  9.00    16 с.з. 03.07.2013  9.00    16 с.з.
ИД3.Старогр.език проф.Славова   10.06.2013  11.00    15  с.з. 02.07.2013  11.00    17  с.з.
Стара история гл.ас.Митрев   15.06.2013  10.00    25 с.з. 13.07.2013  10.00    каб.
Фонетика на СБЕ гл.ас.Гайдаджиева   09.06.2013  11.00    13  ауд. 14.07.2013  11.00    15  с.з.
Тракология гл.ас.Митрев   15.06.2013  10.00    25 с.з. 13.07.2013  10.00    каб.
Археография гл.ас.Пенджекова   18.06.2013    12.00  10  с.з.  
Българска  етнология доц.д-р Л.Янков      
Езикова култура М.Миличина   01.06.2013  13.30    2 ауд. 01.07.2013  10.00    2 ауд.
Български  фолклор гл.ас.Странджева   03.06.2013  8.30    8  ауд.  
Увод в ИП гл.ас.Пенджекова   18.06.2013  12.00    10  с.з.  
Увод в ЛТ доц.д-р Бучков   09.06.2013  9.00    25  с.з. 07.07.2013  9.00    25  с.з.
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев   22.06.2013  10.00    10 ауд. 05.07.2013  10.00    9 ауд.

2 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Бълг. възрожд.л-ра гл.ас.Пътова   07.06.2013  10.30    16 с.з. 01.07.2013  9.30    15  с.з.
И-я на Б-я-15-17в. гл.ас.Комсалова      
И-я на НБКЕ проф.Иванова   17.06.2013  12.00    3  ауд. 11.07.2013  13.00    11  ауд.
Историография доц.Любенова      
И-я на Русия доц.Белегов   04.06.2013  14.00    25 с.з.  
Средн.ОИ доц.Петкова   15.06.2013  10.00    26 с.з. 06.07.2013  10.00
Руска литература доц.Нейчев/гл.ас.Атанасова   23.06.2013  13.00    каб./22.06.2013  10.00    каб. 20.07.2013  13.00    каб./02.07.2013  10.00    каб.
Средновековна БИ проф.Ангелов      
История  на Византия доц.Петкова   08.06.2012    10.00    26  с.з. 13.07.2013  10.00    каб.
Л-ра за деца и юноши гл.ас.д-р Странджева   03.06.2013  8.30    8  ауд.  
Педагогика гл.ас.Къндева   01.06.2013  9.00    3 ауд. 02.07.2013  9.00    10 ауд.
Психология гл.ас.Стоянов      
Лексикология  на СБЕ проф.Бояджиев   22.06.2013  9.00    7  ауд. 04.07.2013  13.00    10  с.з.

 

3 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

                   Поправка

Ликвидация

БЛ след освобожд. гл.ас.Кръстева   01.06.2013  9.00    17  ауд. 30.06.2013  9.00    15  с.з.
История на БН гл.ас.Бистрашки   16.06.2013  10.00    26  с.з. 02.07.2013  10.00    26  с.з.
Нова ОИ гл.ас.Кацаров   23.06.2013  10.00    51  с.з. 07.07.2013  13.30    51  с.з.
Архивистика гл.ас.Пенджекова   18.06.2013  12.00    10  с.з.  
История на БЕ доц.Тончева   22.06.2013  10.00    15  с.з. 03.07.2013  10.00    17  ауд.
ИД:Анализ на лит.текст доц.Мила Кръстева   17.06.2013  10.00    15  с.з. 08.07.2013  14.00    каб.
Морф. на СБЕ доц.Маровска   13.06.2013  10.00    9  ауд. 01.07.2013  10.00    9  ауд.
История на БВ проф.Спасов   05.06.2013  10.00    16  с.з. 01.07.2013  10.00    каб.
АЗЕЛ гл.ас.Александро-ва   02.06.2013  10.00    17  с.з. 07.07.2013  10.00    17  с.з.

 

4 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

    Поправка

Ликвидация

БЛ след 1св.война доц.Ичевска   02.06.2013  9.00    3 ауд. 03.07.2013  9.00    25  с.з.
И-я на Б-я след2 св.в. доц.Гарабедян   02.06.2013  9.00    каб. 05.07.2013  9.00    17  с.з.
Музейно дело доц.Джамбов   04.06.2013  10.30    16  с.з.  
Стилистика на СБЕ доц.Маровска   12.06.2013  14.00    2  ауд. 04.07.2013    13.00    10  с.з.
Съвр.обща история доц.Петрусенко   29.06.2013  10.00    17  с.з.  
Методика по БЛ доц.Райчева      
Методика по БЕ доц.Гарушева      
Методика по история гл.ас.Славов   08.06.2013  14.00  25  с.з.   
История на Б-я-1878-1944 проф.Спасов   15.06.2013  10.30    22  с.з. 07.07.2013  10.30    каб.
Синт. на СБЕ проф.Коева   02.06.2013  9.00    16  с.з. 03.07.2013  9.00    10  с.з.

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. РФ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

2 СЕМЕСТЪР УЧ. 2012-2013 ГОДИНА

1 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Старобълг.език гл.ас.Кемалова   09.06.2013  9.00    18  с.з. 03.07.2013  9.00    16  с.з.
Латински език ас. Мирчев   08.06.2013  13.00    18  с.з.  
Практ. Руски-1ч.     15.06.2013  9.00    17  с.з. 06.07.2013  9.00
Съвр.БЕ с ПЕК доц.Зидарова   03.06.2013  14.00    16  с.з. 04.07.2013  13.00    10  с.з.
Фонетика на СРЕ проф.Георгиева   23.06.2013  12.00    16  с.з. 01.07.2013  12.00    16  с.з.
Увод в ЛТ проф.Козлуджов   10.06.2013  9.00    10  с.з.  
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев   22.06.2013  10.00    10  ауд. 05.07.2013  10.00    9  ауд.

 

   2 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Практ. Руски-2ч.     27.06.2013  9.00    15  с.з. 05.07.2013  9.00    26  с.з.
Стара РЛ гл.ас.Кръстева   15.06.2013  10.00    3  ауд. 03.07.2013  10.00    15  с.з.
Т-я на превода гл.ас.Христова   20.06.2013  10.00    16  с.з. 10.07.2013  10.00
ИД2: гл.ас.Кузова      
ИД3: доц.Томова      
ФД2: гл.ас.Христова   20.06.2013  10.00    16  с.з.  
Психология гл.ас.Стоянов      
Руски фолклор гл.ас.Кръстева   08.06.2013  10.00    11  ауд. 03.07.2013  10.00    15  с.з.
Странознание  на Русия доц.Чернева   24.06.2013  10.30    316  каб.  
Лексикология  на СРЕ проф.Георгиева   09.06.2013  12.00    15  с.з. 01.07.2013  12.00    16  с.з.

 

   3 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Методика на РЕ гл.ас.Ганева   23.06.2013  10.00    15  с.з. 04.07.2013  10.00    15  с.з.
Сравн. грам. на СЕ проф.Гугуланова   01.06.2013  13.30    16  с.з. 29.06.2013  13.30    16  с.з.
Практ. руски-3ч.     15.06.2013  9.00    21  с.з. 07.07.2013  9.00    15  с.з.
РЛ на 19 век гл.ас.Атанасова   08.06.2013  9.30    3  ауд. 02.07.2013  9.30    15  с.з.
Педагогика гл.ас.Къндева   01.06.2013  9.00    3  ауд. 02.07.2013  9.00    10  ауд.
Морф. на СРЕ доц.Злачева   09.06.2013  10.00    17  с.з. 07.07.2013  10.00    16  с.з.
История на РЕ гл.ас.Тошева   16.06.2013  9.00    17  с.з. 30.06.2013  9.00    16  с.з.
ФД4: Гл.ас.Зозикова   22.06.2013  9.00    17  с.з. 08.07.2013  14.00    каб.

 

  4 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

ИД5. доц.Нейчев   16.06.2013  13.00    18  с.з. 06.07.2013  13.00    каб.
ИД6. гл.ас.Тошева   04.06.2013  12.00    каб. 04.07.2013  12.00    каб.
ИД7: гл.ас.Чакърова   18.06.2013  12.00    15  с.з. 03.07.2013  9.00    каб.
Практ. Руски-4ч.     29.06.2013  9.00    15  с.з. 08.07.2013  14.00    15  с.з.
РЛ на 20 век гл.ас.Атанасова   22.06.2013  9.00    16  с.з. 02.07.2013  9.00    25  с.з.
Стил. на СРЕ проф.Георгиева   23.06.2013  12.00    16  с.з. 03.07.2013  12.00    26  с.з.
Синтаксис на СРЕ гл.ас.Кузова   02.06.2013  10.00    11  ауд. 07.07.2013  10.00    26 с.з.
История на РКЕ гл.ас.Тошева   09.06.2013  10.00    11  ауд. 01.07.2013  10.00    17  с.з.
ИД3. гл.ас.М.Стойкова   29.06.2013  10.00    каб. 05.07.2013  10.00    каб.
ИД4. проф.Георгиева   10.06.2013  13.00    каб. 08.07.2013  14.00    каб.
ФД4. д-р Христова   08.06.2013  10.00    каб. 02.07.2013  10.00    каб.

  

 

ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЗАПОЧВАТ В 8.30 ЧАСА И СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО КАБИНЕТИТЕ НА

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ,АКО НЯМА ДРУГО  УКАЗАНИЕ.

Държавни изпити-спец.БЕИ,БЕРЕ,БЕТЕ,РФ,БЕИЕ,ПЛ/АЕ и ТЕ/

Държавни изпити през уч.2012-2013 година

/Редовна и поправителна сесия/

 

ДИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

11.07.2013 – писмен

12.07.2013 – защита на дипломна работа

26.09.2013 – писмен

27.09.2013 – защита на дипломна работа

 

ДИ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

15.07.2013  – писмен

23.09.2013  – писмен

 

ДИ ПО ИСТОРИЯ

06.07.2013 – писмен или защита на дипломна работа

05.10.2013 – писмен или защита на дипломна работа

 

ДИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

16.07.2013 – писмен

08.10.2013 – писмен

 

ДИ ПО ТУРСКИ  ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

17.07.2013 – писмен

09.10.2013 – писмен

 

ДИ ПО АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19.07.2013 – писмен

20.07.2013 – защита на дипломна работа

 

12.10.2013 – писмен

13.10.2013 – защита на дипломна работа

 

Молби за м.юли ще се приемат от 03.06.2013 до 03.07.2013 .

Молби за м.септември ще се приемат  от 01.07.2013 до 19.07.2013 и от 09.09.2013 до 20.09.2013.

Молба се подава за всеки изпит поотделно с пет карирани листа.

 

 

Съобщение

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ II, III И IV КУРС СПЕЦИАЛНОСТ

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА/АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК/

С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК НОВОГРЪЦКИ,

КОИТО НЕ СА СЛУШАЛИ ЛЕКЦИИ ПО ФОНЕТИКА НА НОВОГРЪЦКИЯ ЕЗИК,

 ДА СЕ ЯВЯТ НА ЛЕКЦИИ НА 23.03.2013 г. В 9 ЧАСА В НОВА СГРАДА 336 /ГРЪЦКА БИБЛИОТЕКА/.

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

ГРАФИК НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 2 СЕМЕСТЪР

Графикът за изпитната сесия (като pdf файл) на специалностите:

Български език и история

Български език и руски език

Руска филология

 

Важно за абсолвентите!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, КОЙТО НЕ СЕ Е ПОДПИСАЛ В ДИПЛОМАТА СИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВИ до 28.02.2013 г. в кабинет № 235 (Ректорат, 2 етаж), ТРЯБВА да носи и бележка от библиотеката и една снимка.

Това се отнася за всички абсолвенти от специалности: Български език и история; Български език и испански език; Български език и руски език; Руска филология.

ИНСПЕКТОР ГАЛЯ КУМАНОВА

ГРАФИК НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 2012-2013 г.

Графикът за изпитната сесия (като pdf файл) на специалностите:

Български език и история

Български език и испански език

Български език и руски език

Български език и турски език

Руска филология

Приложна лингвистика (английски език и турски език)

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “ЛИНГВИСТИКА С ИТ” – редовно обучение, 1 семестър – учебна 2012/2013 год.

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ЛИНГВИСТИКА С ИТ” – редовно обучение

1 семестър – учебна 2012/2013 год.

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправит. сесия

Ликвидац. сесия

1 1 курс  1 семестър        
Съвременен български език (Общ теоретичен курс) Доц. д-р Зидарова

   
Информационни технологии в хуманитаристиката Доц. д-р  Николов

   
Увод в компютърната лингвистика Гл. ас. д-р Декова

13.02

10,00 8 ауд

   
Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов

   
2 семестър        
Практически английски        
Езикови технологии        
Дигитални библиотеки        
ФД 1 Европейски политики        
Странознание на англоговорящите страни    

 

 

Английски език – фонетика    

 

 

Испански език – фонетика    

 

 

Немски език – фонетика

 

   

 

 

Френски език – фонетика    

 

 

Практически испански 1 ч        
Практически френски 1 ч  

   
Практически немски 1 ч        
1 2 курс 1 семестър  

   
Операционни системи

 

 

Т.о.

   
Правопис на френския език

 

 

   
Правопис на испанския език  

   
Правопис на немския език  

   
Езици за програмиране

 

Доц.д-р Делчева

21.01

13,30

8 или 11 ауд

   
Английски език – лексикология Доц. Стаменов

Ас. Пашова

30.01

10,00 18 ауд

   
Немски език – лексикология Гл.ас. Танева

26.01

9,00 10 с.з.

   
Френски език – лексикология

 

Доц.д-р Хачикян

   
Испански език – лексикология Проф. д-р Кънчев

15.02

12.00 10 ауд

   
  2 семестър  

   
Практически английски 2  

   
Офис програми  

   
ФД 2 Връзки с обществеността  

   
Електронно-образователни среди  

   
Теория на превода – английски език  

   
Практически испански 2  

   
Практически френски 2  

   
Практически немски 2  

   
1 3 курс 1 семестър  

   
Бази данни  

21.01

10.00 15 с.з.

   
ИД 2  

   
Странознание на Испания Проф. Кънчев

05.02

12.00 15 с.з.

   
Странознание на Франция Доц. Дичева

   
Странознание на Германия Ас. Илиева

29.01

12.00 18 ауд.

   
Машинен превод Доц.д- Николов

   
Мрежи  

   
Английски език – морфология Гл.ас. Койнакова

12.02

14.00 6 ауд

   
Морфосинтаксис Немски език Гл. ас. К. Димитрова

10.02 – 10.00

40 с.з.

 
Морфосинтаксис Френски език Доц. Дичева

   
Морфосинтаксис Испански език Проф.Кънчев

29.01

12.00 14 с.з.

   
2 семестър

Практически английски 3

 

   
Английски език в официалните документи на Европейския съюз  

   
Електронно публикуване  

   
ИД 3  

   
Лингвистични информационни ресурси  

   
ФД 3 – ИТ в ономастиката  

   
Практически френски 3  

   
Практически немски 3  

   
Практически испански 3  

   
1 4курс 1 семестър  

   
Електронен превод  

   
Европейски езикови стандарти – т.о. Гл.ас. Червенкова

Т.о.

   
ИД 4  

   
Дигитализация – практикум – т.о.  

Т.о.

   
Синтаксис – английски език Доц. Грънчаров

14.02

10,00 9 ауд

   
Френски език – превод Доц. Хачикян

   
Немски език – превод Гл.ас. Петкова

   
Испански език – превод  

   
   

   
2 семестър

Практически английски 3

 

   
ФД 4 – Редактиране на текст  

Т.о.

   
ИТ – практикум  

   
Практикум по превод – английски език  

   
Практикум по превод – френски език  

   
Практикум по превод –

немски език

 

   
Практикум по превод – испански език  

   
Практически френски 4  

   
Практически немски 4  

   
Практически испански 4  

   
   

   
   

   
   

   

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – НЕМСКИ И …”

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – НЕМСКИ И

ИСПАНСКИ, КИТАЙСКИ, АНГЛИЙСКИ, РУСКИ, НОВОГРЪЦКИ,

 редовно обучение

1 семестър – учебна 2012/2013 год.

 

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидац.

сесия

 

 

 

1 курс – 1 семестър
Странознание Германия Ас. Станислава Илиева 29.01

12,00 18 ауд.

   
Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов 14.02    
Основи на превода –

немски език

  Т.о.    
Психология Гл.ас. д-р Койчев Испански 4.02

Китайски 5.02

Руски  7.02

10,00 ч.

303 с.з.

 

 
2 семестър
Практически немски език        
ИД 1 – Латински език – то        
ЗД –немски

 

   

 

 

Немски език –  фонетика        
Офис програми        
ФД 1 – немски език Танева      
Практически китайски 1 ч

 

       
Практически испански 1 ч

 

       
  2 курс – 1 семестър
Лингвистика на текста немски език Гл.ас. Димитрова      
Странознание на Китай        
Странознание на Англия        
Странознание на Испания Проф. Кънчев 5.02

12,00 15 с.з.

   
Странознание на Гърция        
ИД 2 Практикум по правопис и пунктуация Миличина Текуща оценка

 

 
ФД 2 – т.о.    

 

 

китайски    

 

 

английски    

 

 

Испански   8.02

14.00 18 ауд.

 

 

гръцки  

 

 

Педагогика

 

Проф.дпн Радев 14.02 9,00 1 аула    
Фонетика        
Испански        
Китайски        
Английски        
Новогръцки        
2 семестър

Практически немски 2

       
Бизнес комуникация немски        
 

Теория на превода – немски

       
Превод – немски език        
Фак.дисц.3 – немски език        
  Практически китайски 2 ч

 

     
Практически английски 2 ч

 

       
Практически испански 2 ч        
Практически новогръцки 2 ч        
  3 курс – 1 семестър
Основи на социолингвистиката – немски   25.01

10,00  402 с.з.

   
История на литературата немски език  

8.02

10,00 402 с.з.

   
Немски език  морфология        
Морфология        
Английски Гл.ас. Койнакова 1.02

10,00 52 с.з.

   
Руски        
Приложна стилистика – немски    

 

 

ИД 3 – Машинен превод    

 

 

2 семестър
Практически немски 3

 

       
История на литературата        
Английски        
Руски        
ФД 4        
Английски        
Руски        
Теория на превода        
Английски        
Руски        
Хоспетиране (английски език)        
Практически английски 3        
Практически руски 3        
4 курс – 1 семестър
МОНЕ        
Немски език – синтаксис        
Испански език – синтаксис        
Новогръцки език – синтаксис        
Текуща практика – немски        
2 семестър

 

Практически немски 4        
ИД 4 – немски език

 

       
Практически испански 4        
Практически новогръцки 4        
Превод – испански

Обществено-политически текстове

       
Превод – новогръцки

Обществено-политически текстове