Архив

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА С ИТ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

МОЛБИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ, КАКТО СЛЕДВА: 1. СПЕЦ. „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ” 30 СЕПТЕМВРИ, 1, 2, 3 ОКТОМВРИ   2. СПЕЦ. „ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА” –         НЕМСКИ ЕЗИК С НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК, С ИСПАНСКИ ЕЗИК – 23,24 СЕПТЕМВРИ –         ФРЕНСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ ЕЗИК – 23, 24 СЕПТЕМВРИ –         АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ ЕЗИК, С НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК […]

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА С ИТ

ИЗПИТЪТ ПРИ ДОЦ.Д-Р ЗИДАРОВА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 14 ЧАСА В НОВА СГРАДА. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – 323 АУД., ЛИНГВИСТИКА С ИТ – 322 АУД.

ВАЖНО ЗА СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА С ИТ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА УЧ. 2012-2013 Г.

СЛЕДЕТЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ИЗПИТНИТЕ ГРАФИЦИ, ОБЯВЕНИ НА ТАБЛОТО СРЕЩУ КАБ. 235.  

ЗА СПЕЦ. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА, ЛИНГВИСТИКА СА ИТ – ИЗПИТИ ПРИ ГЛ.АС. Д-Р КАНА ДИМИТРОВА

Дисциплина Поправителна сесия Ликвидационна сесия Морфология (писмен) 19.09.2013 26.09.2013 Синтаксис (писмен) 19.09.2013   26.09.2013 Морфосинтаксис (устен) 18.09.2013 25.09.2013 Фонетика (устен) 14.09.2013 21.09.2013 Увод в германистиката (писмен) 13.09.2013 20.09.2013 Контрастивна лингвистика (устен) 15.09.2013 22.09.2013 Стилистика (устен) 16.09.2013 23.09.2013 Лингвистика на текста (писмен) 17.09.2013 24.09.2013 Редактиране на текст (писмен) 19.09.2013 26.09.2013   Сборен пункт: 222 каб. Начало […]

График за изпитна сесия на спец. ” Лингвистика с ИТ – френски, испански, немски език” – поправителна и ликвидационна сесия 2012-2013

       Г Р А Ф И К ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “ЛИНГВИСТИКА С ИТ” – редовно обучение 1 семестър – учебна 2012/2013 год. № Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправитсесия Ликвидац. сесия 1 1 курс  1 семестър         Съвременен български език (Общ теоретичен курс) Доц. д-р Зидарова 11.09 14.00 324 […]

График за изпитна сесия на спец. “Приложна лингвистика – немски език с руски, френски, английски, испански, китайски език, новогръцки” – поправителна и ликвидационна сесия уч. 2012-2013 г

Г Р А Ф И К ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – НЕМСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ, КИТАЙСКИ, АНГЛИЙСКИ, РУСКИ, НОВОГРЪЦКИ,”  редовно обучение  учебна 2012/2013 год.   № Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидац. сесия       1 курс – 1 семестър Странознание Германия Ас. Станислава Илиева   –   Увод в […]

График на спец. “Приложна лингвистика – английски език с немски, френски, испански, руски, новогръцки, италиански, китайски език” – поправителна и ликвидационна сесия уч. 2012-2013 г

       Г Р А Ф И К ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИТАЛИАНСКИ, КИТАЙСКИ, РУСКИ, ФРЕНСКИ, НОВОГРЪЦКИ, НЕМСКИ”  редовно обучение , учебна 2012/2013 год.   № Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидац. сесия       1 курс – 1 семестър Странознание Великобритания   Гл.ас.д-р Костурков […]

график на спец. “Английска филология” – поправителна сесия уч. 2012-2013 г.

       Г Р А Ф И К ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ” – редовно обучение 1 семестър – учебна 2012/2013 год. № Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправит сесия Ликвидац сесия І к у р с 1 Психология Гл. ас. Койчев   2 Увод в общото езикознание Гл.ас. д-р Янев   3,09 […]

Държавни изпити за спец. Английска филология, Приложна лингвистика, Лингвистика с ИТ, Лингвистика и превод, Превод и бизнес комуникация

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА: Изпит по английски език – 19 юли 2013 г. – 8.30 часа Спец. Английска филология – 6 аудитория Спец. Приложна лингвистика – английски език с испански език – 8 аудитория Спец. Приложна лингвистика – английски език с новогръцки език – 8 аудитория Спец. Лингвистика с ИТ – френски, […]

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА С ИТ

МОЛБИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА С ИТ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 8 ЮЛИ ДО 12 ЮЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО. АПОСТОЛОВА

Съобщение

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ II, III И IV КУРС СПЕЦИАЛНОСТ ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА/АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК/ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК НОВОГРЪЦКИ, КОИТО НЕ СА СЛУШАЛИ ЛЕКЦИИ ПО ФОНЕТИКА НА НОВОГРЪЦКИЯ ЕЗИК,  ДА СЕ ЯВЯТ НА ЛЕКЦИИ НА 23.03.2013 г. В 9 ЧАСА В НОВА СГРАДА 336 /ГРЪЦКА БИБЛИОТЕКА/. УЧЕБЕН ОТДЕЛ

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “ЛИНГВИСТИКА С ИТ” – редовно обучение, 1 семестър – учебна 2012/2013 год.

       Г Р А Ф И К ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “ЛИНГВИСТИКА С ИТ” – редовно обучение 1 семестър – учебна 2012/2013 год. № Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправит. сесия Ликвидац. сесия 1 1 курс  1 семестър         Съвременен български език (Общ теоретичен курс) Доц. д-р Зидарова     Информационни технологии […]