Архив

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 2 СЕМЕСТЪР, 2013-2014

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ  2 СЕМЕСТЪР, 2013-2014

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕРЕ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА   1 КУРС Дисциплина Преподавател Редовна Български  фолклор гл.ас.д-р Странджева 14.12.2013  13.30  10 ауд. Странознание на Русия доц.Чернева 20.10.2013  10.00  11 с.з. Увод в ЛТ гл.ас.Кръстев 09.11.2013  9.00   3 ауд. Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев 23.11.2013  13.30  10 ауд. 2 […]

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012-2013 ГОДИНА

Графикът за поправителна и ликвидационна сесия (като pdf файл) на специалностите: Български език и история Български език и испански език Български език и руски език Български език и турски език Руска филология  

ГРАФИК НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 2 СЕМЕСТЪР

Графикът за изпитната сесия (като pdf файл) на специалностите: Български език и история Български език и руски език Руска филология  

Важно за абсолвентите!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, КОЙТО НЕ СЕ Е ПОДПИСАЛ В ДИПЛОМАТА СИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВИ до 28.02.2013 г. в кабинет № 235 (Ректорат, 2 етаж), ТРЯБВА да носи и бележка от библиотеката и една снимка. Това се отнася за всички абсолвенти от специалности: Български език и история; Български език и испански език; Български език и руски език; Руска […]

ГРАФИК НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 2012-2013 г.

Графикът за изпитната сесия (като pdf файл) на специалностите: Български език и история Български език и испански език Български език и руски език Български език и турски език Руска филология Приложна лингвистика (английски език и турски език)

Важно за абсолвентите!

Всички абсолвенти от специалности: Български език и история; Български език и испански език; Български език и руски език; Руска филология Задължително трябва да се явят в периода от 07 .01.2013 г. до 31.01.2013 г. в кабинет № 235 (Ректорат, 2 етаж) за подпис в дипломите си. Който не е предал да носи и бележка от […]

Важно за студенти дипломирани през юли!

СПЕШНО ДА СЕ ЯВЯТ В СТАЯ 235 (при инспектор Куманова) ЗА ДА СЕ ПОДПИШАТ В ДИПЛОМИТЕ СИ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА ДИПЛОМИРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ. 1. РАДКА ПАШЕВА ФАК. № 0803171015 2. МИЛКА КАБЗАМАЛОВА ФАК. № 0703121027 3. АННА КИРОВА ФАК. № 0903021040  

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА 2012-2013 ГОДИНА – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТНОСНО ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ УЧЕБНА 2011/2012

ПОРАДИ МНОГОТО ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ МОЛЯ СЛЕДЕТЕ ГРАФИЦИТЕ СИ НА ТАБЛОТО.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧ. 2011-2012 ГОДИНА – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧ. 2011-2012 ГОДИНА – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

График за изпитната сесия-задочно

График за изпитната сесия-задочно