Archive for November, 2010

Очаквайте…

Очаквайте скоро брой 10 на сп. “Славянски диалози”, посветен на чешкия език, литература и култура.

Брой 9, 2009

Славянски диалози 9_1