Желаещите да получат по електронен път някои от публикуваните материали или да участват със свой текст в списание “Славянски диалози”, могат да ни пишат на адрес:

Пловдив 4000
ул. “Цар Асен” № 24
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Филологически факултет
доц. д-р Жоржета Чолакова, главен редактор
slavdialozi@gmail.com