Жоржета Чолакова (главен редактор)

Юлиана Чакърова (заместник главен редактор)

Таня Нейчева (технически секретар)

Евелина Бебова (технически редактор)

Гергана Иванова (коректор)

Диана Иванова

Николай Нейчев

Владимир Янев

Живко Иванов

Красимира Чакърова

Таня Маджарова

Борислав Борисов

МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Хана Гладкова – Карлов университет, Прага, Чехия

Карл Гутшмит – Технически университет, Дрезден, Германия

Реймон Детре – Университетът в Гент, Белгия

Богуслав Желински – Познански университет, Полшя

Галина Кирилова – Санктпетербургски университет, Русия

Иван Куцаров – Пловдивски университет, България

Борис Норман – Беларуски държавен университет, Минск, Беларус

Михайло Пантич – Белградски университет, Сърбия

Йежи Русек – Ягелонски университет, Краков, Полша