Информация относно конкурса „Пловдив – звук и цвят“

Благодарим на всички, които откриха своето вдъхновение в нашата тема, и ни изпратиха своя неповторим неин прочит. Поради обстоятелството, че все още отделните комисии не са излезли с окончателни класации на творбите, резултатите от конкурса „Пловдив – звук и цвят“ ще бъдат обявени на 09.05.2022 г. на сайта на проекта (https://blogs.uni-plovdiv.net) и фейсбук страницата (Пловдив – мултиезиков и мултикултурен център).

Благодарим на всички участници за проявеното търпение!

С пожелания за здраве, добро настроение и успешни дни,
Екипът на проект ,,Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.