Информация за резултатите от конкурса „Пловдив – звук и цвят“

Благодарим на всички, които откриха своето вдъхновение в нашата тема, и ни изпратиха своя неповторим неин прочит. Поради големия брой участници процесът по обработка на получените творби и подготовката им за съответното журиране все още не е завършил.

Молим да следите сайта на проекта (https://blogs.uni-plovdiv.net) и фейсбук страницата (Пловдив – мултиезиков и мултикултурен център) за допълнителна информация относно обявяването на резултатите и планираните прилежащи инициативи.

Предварително благодарим за проявеното търпение и разбиране в настоящата динамична пандемична обстановка.

С пожелания за здраве, добро настроение и успешни дни,
Екипът на проект ,,Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.