Да погледнем себе си през обектива на света…

Stories create community,

enable us to see through the eyes of other people,

and open us to the dreams of others…

 Върху картата на света има разпръснати безброй дестинации, но хората са тези, които придават на географските координати значимост, като с необикновена творческа умелост им поставят рамки, пречупват облика им и ги даряват с име. Така постепенно върху глобуса се появяват разнообразни пъстроцветни селища, с които вековете непрестанно си играят.  Сред тези места е и древният Пловдив – особена вселена от езици, традиции и култури, скътала чудни истории, вечно копнеещи за своя нов читател. Понякога човеците, чийто ежедневие марширува между криволичещите улици и новосъздадените сгради, познават твърде добре града и разказите му, и не биха могли да го препрочетат отново, по различен начин. Ето защо, като продължение на международните инициативи по проекта „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на  Източна Румелия до Европейска столица на културата“, бяха проведени в периода 01.10.2021 г. – 29. 10. 2021 г. онлайн интервюта със студенти, изучаващи български език в Китай и Япония. Помолихме нашите чуждестранни приятели да ни разкажат какво са научили за малката далечна страна България, какво знаят за стария Пловдив. Искахме да чуем какви са мечтите и очакванията им, какъв би бил пътят им, ако имат възможността да пътуват в нашата посока, да се впуснат в приключението и да ни посетят. Вслушахме се в думите им, желаещи да погледнем себе си през един непознат обектив, да разчетем отново облика си през очите на света.

Някои от вълнуващите мечти и виждания, които ни споделиха събеседниците ни по време на разговорите, са:

„Българският език е интересен, вълнуващ и рядък. За мен Пловдив е умален модел на цяла България, пъстроцветна палитра от хора, традиции и обичаи. Бих искала да се срещна с възрастни хора, които да ми разкажат своите лични истории от миналото, да ми споделят своите радости и болки“ – 琦欣 (избрала европейско име Яна, следва славянски езици в Пекин, Китай)

„Пловдив е мъничка вселена, която очаква своя откривател. Бих искал да науча повече за историята, архитектурата, традиционната храна, а и да изслушам някои непознати за мен разкази“ – 王资巨 (Избрал европейско име Ладислав, следва славянски езици в Пекин, Китай, като специално е избрал да изучава български език).

„Пловдив за мен е мечта, бих искала да го посетя, да имам възможността да се насладя на фестивалите и галериите. Копнея да науча повече и за езиковите контакти в Пловдив, защото българският език според мен е очарователен, необикновено вълшебство, което по особен начин ме привлича.“ –  松山芳瑛 (Хана Мацуямова, следва славянски езици в Токио, Япония).

Беше изготвено кратко видео, което обобщава и представя всичко, което научихме от разговорите с международните си далечни приятели.

Но оставихме страницата недописана, книгата разгърната, видеотото с отворен край, защото ще продължаваме да слушаме и записваме разказите за това какъв е обликът на нашия град и неговите жители през обектива на света, за да се превърне картината от днес в своеобразен ключ към бъдещето.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.