Пловдив разказва за себе си в Прага

Сгушил между своите величествени хълмове спомени за отминали времена, гордо разнасящ по старите си калдъръмени улици ехото от стъпките на древни цивилизации и спотаил зад
всеки свой ъгъл разкази за неповторима хармония между култури, езици и традиции, град Пловдив е добил облика на феномен, подчинен на необичаен и безконечен ритъм на живот.
Да пренесе своите слушатели върху картата на времето, да ги разходи из пътеките на историята на града, да представи идеите за приемственост, уникалност на едно явление и за умението на град Пловдив да обрисува функциониращи цивилизационни модели, имаше за цел презентацията, организирана като част от дейностите по фундаменталния научен проект, подкрепен финансово от Фонд „Научни изследвания“ МОН, на тема „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“. Презентацията беше представена на 25.11.2019 г. пред ученици от гимназиален
етап на обучение в БСУ „Пеър Берон“ в град Прага, Чехия. В програмата на събитието бяха включени разнообразни интерактивни игри, които провокираха въображението и подтикваха гостите от слушатели да се превърнат в активни участници. Всеки от присъстващите ученици получи и специално подготвен тематичен подарък, който да се опита да озари ежедневието му с усмивка, да го пренесе за мъничко в родината и да му напомня за колоритността и изключителността на град Пловдив.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *