Доц. д-р Николай Кочев

   Отговорник на програмата

   катедра Аналитична химия и компютърна химия

   e-mail: nick@uni-plovdiv.net

   тел: 032 261 447


 Доц. д-р Пламен Пенчев

   катедра Аналитична химия и компютърна химия

   e-mail: plamen@uni-plovdiv.net

   тел: 032 261 446


   Доц. ДХН Васил Делчев

   катедра Физикохимия

   e-mail:  vdelchev@uni-plovdiv.net

   тел: 032 261 466


   Доц. д-р Веселин Кметов

   катедра Аналитична химия и компютърна химия

   e-mail: kmetov@uni-plovdiv.net

   тел: 032 261 337


   Доц. д-р. Нина Желязкова

   IDEAconsult Ltd

   http://www.ideaconsult.net/


   Гл. ас. д-р Атанас Терзийски

   катедра Аналитична химия и компютърна химия

   e-mail: atanas@uni-plovdiv.net

   тел: 032 261 449


   Гл. ас. Огнян Пукалов

   катедра Аналитична химия и компютърна химия

   e-mail: oggy@uni-plovdiv.net

   тел: 032 261 447


   Гл. ас. Веселина Паскалева

   катедра Аналитична химия и компютърна химия

   e-mail: vessy@uni-plovdiv.net

   тел: 032 261 449


   докторант Светлана Аврамова

   катедра Органична химия

   e-mail: auramova@uni-plovdiv.net


   докторант Павлина Кънчева

   катедра Физикохимия

   e-mail: pina_paf@abv.bg

   тел: 032 261 466


   докторант Слава Цонева

   катедра Аналитична химия и   компютърна химия

   e-mail: slavats@uni-plovdiv.net

   тел: 032 261 446