• Задължителни
 • Избираеми
  • Блок А
   • Компютърен достъп до научна информация
   • Компютърни мрежи и интернет – съвременни тенденции
   • Операционни системи
  • Блок Б
   • Симетрия в химията
   • Статистическа обработка на данни и моделиране със системата „R“
   • Метрология и управление на качеството
   • Програмиране и алгоритми в химията
   • Софтуер с отворен код в химичната информатика