за специалност Бизнес информационни технологии, редовна и задочна форма на обучение

 

Посетете специално разработения сайт за дисциплината на адрес http://web.uni-plovdiv.bg/marta/.