Специалности, в които може да се кандидатства с резултат от Националното състезание по български език и литература (22 март 2015 г.)

• Българска филология
• Руска филология
• Славистика – магистърска програма
• Балканистика – магистърска програма
• Български език и руски език
• Български език и италиански език
• Български език и новогръцки език
• Български език и турски език
• Български език и китайски език
• Български език и корейски език
• Български език и история

This entry was posted in General, KSK. Bookmark the permalink.