Dec 19

Магистратурата по дипломация и международни отношения

КСК 2012 Comments Off on Магистратурата по дипломация и международни отношения

Посолството на Кралство Испания има честта да изпрати условията за магистратурата по дипломация и международни отношения, организирана всяка година от Дипломатическата школа в Мадрид за курс 2012-2013 година.
1. Конкурса, както и формулярите за приемане са публикувани в уеб страницата на Министерството на външните работи и сътрудничество:
www.maec.es
2. Магистратурата е предназначена не само за дипломатите от кариерата, но и за кандидатите без дипломатически статут, притежаващи докторска степен или висше университетско образование, висши технически училища или еквивалентни учебни центрове.
3. Кандидатите трябва да подадат документи за магистратурата, като попълнят формулярите с нужната документация, която може да бъде подадена в испанското посолство.
4. Крайният срок за приемане на документацията е 31 януари 2012 г.
5. Кандидатите, подали документи в посолството и отговарящи на условията, поставени от Дипломатическата школа, ще се явят на приемен изпит в посолството, който ще се състои преди 20 април 2012 г.
6. С оглед на пълноценния учебен процес чуждестранните кандидати трябва да притежават достатъчно ниво на испански език, което може да бъде удостоверено чрез дипломите за испански език DELE, средно ниво, съгласно т. 2.3. на условията.
7. Съществува и програма за стипендии MAEC – AECID (испанска агенция за международно сътрудничество и развитие), чиято цел е улеснението на престоя в Мадрид през академичната година. Може да се кандидатства за стипендиите чрез уеб страницата www.becasmaec.es (IIC). Стипендиите AECID се обявяват, чрез Държавен вестник през декември всяка година и срокът изтича края на януари. Обърнете внимание, че подаването на молба за магистратурата и за стипендиите са две различни неща.
8. От тази възможност може да се възползват всички, завършили Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” преди м. юни тази година, както гласи кралският указ, приложен към справката на Посолството.

Oct 21

Department of Roman and Germanic Studies

Département d’études romanes et germaniques