Предстоящ доклад

  • Post author:
  • Post category:Без категория
  • Post comments:0 Comments

На 02 Юни 2022 ще се проведе семинар с международно участие на тема „Инструментални техники за химичен анализ“. Семинарът е организиран от фирма ACM2 и Химически факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Доц. д-р Нина Димчева ще изнесе доклад на тема „Електрохимичен сензор за количествен анализ на  водонеразтворими хидропероксиди“.

Вашият коментар