Участие в научни форуми:

Мария Пимпилова, Нина Димчева, Калина Камарска, „Модифициране на електродни материали с Au“, Шеста научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Предизвикателства в химията“, 7 – 8 Октомври 2022, Пловдив, България (постер)

Нина Димчева, Електрохимичен сензор за количествен анализ на водонеразтворими хидропероксиди, Семинар с международно участие организиран от ACM2 и Химически факултет „ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ“, 2 юни 2022, Пловдив  (доклад)

ХХ Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 18-20 май 2022 г.

Софийски Електрохимични дни – София 11-14.05. 2022 – Мария Пимпилова, Ванина Колчева, Мария Стоянова, Нина Димчева;

Студентска научна сесия по Органична химия, Пловдив 2022 – Ангел Пешков, Нина Димчева, Илия Илиев;

3-rd Virtual Congress on Materials Science and Engineering– 30.09.2021 – доклад;

13-th International Conference on Protein Stabilization (Virtual event): a)  Angel Peshkov, Stanimira Angelova, Ilia Iliev; b) V. Bivolarski, T. Vasileva;

XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 2-4 юни 2021 г.