За мен

By , June 27, 2009 12:19 pm

Атанас ТерзийскиРоден съм през октомври 1974 г. Средното си образование завърших в пловдивската Математическа гимнация, паралелка физика. Придобих бакалавър и магистър по химия от Пловдивския университет през 1997 г. В периода от 2001 до 2006 г. работих и успешно защитих докторската си работа в Германия, Университета в Дуисбург-Есен в област атмосферна химия, физикохимия и моделиране. За периода от 1999 г. до 2012 г. администрирам мрежата на Пловдивския университет. В момента съм преподавател в Химическия факултет. С радост участвам в инициативата Лаборатория за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания (CART Lab.) към ПУ.

Важните въпроси, извън професията, които ме вълнуват са образование, възпитание и формиране на характер и идентичност на човека, познаването на живия и триединен Бог и волята Му в живота ни.

Женен съм и имам три деца.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy