Визуализация на идеите и резултатите на проекта

Create instructions or a visual diagram for something that normally wouldn’t need them and you will touch the hearts of ordinary people, you will change the worldview of at least one person

В контекста на съвременната научна тенденция за представянето на резултатите от изследователските проучвания в систематизиран, обобщен и онагледен вид чрез научни постери, екипът на проект „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“ създадохме и публикувахме в международната научна платформа  ScienceOpen следната поредица от научни постери:

Вярваме, че понякога трябва да скицираш науката, за да достигне тя до повече хора, като отвори очите им за нови непознати светове.

Previous Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *