На среща с града на ветровете

Времето е безкрайна земя, обсипана с железопътни релси, сипеи и чакъл. Винаги безмилостно понася човеците по своите друмища и оставя житейските им истории втъкани между браздите ѝ. Притихнали разказите за случайните срещи, за трепетите на дните, за постепенно зараждащите се традиции, за палитрата от докосващи се думи, за приятелства сред различността, непрестанно очакват своите откриватели и нови изследователи, които да ги пречупят през призмата на съвременността. С желание да споделим и да разкажем за всичко онова, което екипът на проекта „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“ е открил и научил за мултикултурния и мултиезиков град Пловдив, отидохме на гости на града на ветровете.

Като част от информационните събития по проекта, в периода 01.06.2022 – 03.06.2022 г. бяха организирани поредица от срещи в библиотеките и читалищата в град Сливен. Там имахме възможността да разкажем за пъстротата и многоликостта на град Пловдив, да поговорим за всички онези добри примери за обучение, комуникация, разбирателство и взаимност, оставени ни като дар от миналото, да препрочетем облика на настоящето и да споделим надеждата си за следване на създадения от предците ни цивилизационен модел в бъдещето.

За нас беше чест и удоволствие да посетим града на ветровете – Сливен, да обменим опит, да чуем различни истории и да създадем перспективи за бъдещо сътрудничество.

Екипът на проект „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *