Пловдив общува със света, докато светът се опитва да опознае тайните му

The city communicates with the world,
while the world explores the city

Думите са тези чудни искрици, които имат умението да преобразяват обикновения лист в платно, да докосват струните на човешката душа и да надбягват времето, като съхраняват разпилените сред хаоса на дните житейски всекидневни, но особено неповторими, истории и примери за подражание. Словата обикновено ни понасят сред страниците на миналото, предизвикват ни да се превърнем в прецизни изследователи на същността им, като нехайно ни споделят скътаните между редовете на календара тайни за вълнуващи непознати легенди, древни градове и цивилизации. Независимо от привидната безкрайност на текстовете, извезали облика на съвременния свят, всеки град има своята малка изключителна колекция, копнееща да бъде разгърната, припомнена и отново разтълкувана. Водени от желанието да разкажем на международните си партньори повече за специфичната езикова, културна и образователна среда, която съществува от много лета в град Пловдив, екипът на проект „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“ проведе онлайн семинар на 05.06.2022 г. В мероприятието се включиха участници от България, Германия, Великобритания, Чехия и Япония. Бяха разгледани различните аспекти на темата на проекта, а градът беше представен като многостранен елемент на човешкото битие, съвкупност от емоционално-оценъчни и рационални представи за дадено пространство, цялостен многообразен културен организъм, който се характеризира с определена структура, съхранява специфична символност и има свое лице и дух. Участниците имаха възможността да научат присъщи за града фразеологични изрази, да се разходят виртуално по улиците на Стария град, да се включат в специално подготвените образователни интерактивни игри и да споделят възгледите си по време на дискусиите. В края на деня присъстващите ни зарадваха със своите топли думи:
Много ви благодаря за интересното събитие. Наистина ми хареса програмата. – Джон Едуардс (Лондон, Англия)
Пловдив, вторият по големина град в България, не е добре познат в Япония, но тази презентация ме научи на много нови неща. Благодаря. – Хана Мацуямова, Токио, Япония.
Програмата на събитието беше много интересна. Научих много нови неща, но освен това мисля, че открих и много нови приятели. Много съм щастлива, че имах възможността да изразя и своето мнение и виждания. Очаквам следващите събития с нетърпение. – Ивета Иванова, Есен, Германия.
За нас, членовете на екипа, остава да продължим да пречупваме миналото през призмата на съвременността, да търсим отговорите на езиковите загадки, да обрисуваме създадената в град Пловдив мултикултурна среда, да разказваме за функциониращия цивилизационен модел и да оставяме думите си по страниците на настоящето с надеждата, че ще предопределят по особен начин и съдбата на бъдещето.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *