ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2021-2022

Το ακαδημαϊκό έτος θα ανοίξει

στις 4 Οκτωβρίου

στις 10:30 π.μ.

στην αίθουσα 224,

Νέο Κτίριο του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης, 234 Βουλγαρία Blvd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *