Излезе от печат брой 2 на „Verba iuvenium“ за 2020 г.

На 23 октомври 2020 г. бе премиерата на втория брой на „Verba iuvenium/Словото на младите“ –  Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив.

Пълния текст на публикуваните доклади може да прочетете в рубриката Последен брой.

В момента се събират материалите за третия брой на Годишника. Срокът за изпращане на докладите е до 31 януари 2021 г. на адрес konferentsiya_plovdiv@abv.bg.