Международно представяне на проекта

Същността и идеите на проекта бяха представени пред участници от Япония, Китай, Великобритания,

Чехия и Германия. За целта беше изготвена презентация с достъпно и интересно съдържание.

Презентацията е достъпна на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=ElI_LJ4mOQQ

Всеки от участниците сподели своето мнение чрез специално изготвена форма: https://docs.google.com/forms/d/11yOW5Zb5m4f0T_Kxd_opWSI9pzbAWhBZUTm3iVTXZRo/edit

Една от задачите на събитието беше обсъждане на бъдещи съвместни инициативи с международните партньори на проекта, както и привличане на млади изследователи, интересуващи се от феноменалността на град Пловдив, от различните краища на света.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.