1. Да участва в проекти, които да осигурят оборудване и да поддържат финансово целите.
  2. Да поддържа контакти със сродни лаборатории: Лабораторията по опитна фонетика към Софийския университет, Лабораторията за лингвистично моделиране към БАН, Секията по компютърна лингвистика към ИБЕ на БАН, Лаборатория по речева комуникация и фонетика към ИБЕ при БАН, Централната лаборатория за паралелна обработка на информация към БАН. Политиката на  тези лаборатории в момента е повечето от услугите, които предлагат, да се извършват безплатно, а тяхна цел – да подобрят информационното обслужване на научната и преподавателската работа.
  3. Да внедрява информационни технологии при изследването  на  българския език.
  4. Да подпомага адаптацията на участниците в учебния процес – преподаватели и студенти, към използването на натрупаните бази и  информационни инструментални средства.