Следдипломна квалификация

Химическият факултет провежда обучение на завършили бакалаври и магистри за получаване на следните допълнителни квалификации:

За информация и подаване на документи:

Деканата на Химическия факултет
ул. “Цар Асен” 24
гр. Пловдив
тел.: 032/261 402
факс: 032/261 403
e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net


За информация и подаване на документи:

Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
бул. “България” № 236, ет.1, стая 125
(Нова сграда на ПУ “П. Хилендарски”)
тел.: 032 / 261 791
e-mail: dkprps @ gmail.com


  1. Необходими документи за записване – именник, студентска книжка (от книжарницата на университета), актуална снимка – 2 броя (размер 3,5 х 4,5 см.). Записване в стая 225 (2 етаж, Ректорат) при инспектор Невена Тиролска.
  2. Начало на учебните занятия – 18 януари 2020 г. (събота) от 9:00 часа в лаборатория Обща и неорганична химия 1, катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия”, 1 етаж (131А), Ректорат.
  3. Учебен план
  4. График на обучение