Честито колеги

Колеги, новата страница на Химически факултет е вече факт. Благодарности на Ирина Кожухарова (Керинка), която направи това възможно, въпреки голямата и натовареност.

След унифицирането и избирането на единен домейн на ПУ адреса на страницата на факултета ще бъде ARGON.UNI-PLOVDIV.BG. Моля актуализирайте вашите адресни книги. Старият адрес (www.argon.acad.bg) ще продължи да функционира до края на годината.

Честито още веднъж и наслука.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *